ఈ బ్లాగ్ లో పోస్ట చేయబడిన

అన్నీ రకాల వంటలు, టిప్స్

సలహాలు కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కొసమే

వాటిని ఉపయోగించే ముందు

వాటికి సంబందించిన వారి

మరియు డాక్టర్ సలహా

తీసుకొని ఉపయోగించ మనవి

TWW SEARCH

Loading...

RTB-6

Wednesday, 12 December 2012

WHITE FLOWERS TELUGU POETRY


జాజిపూల జ్ఞాపకాలు


ఆ పెరటి గుమ్మానికి సన్నజాజుల తోరణాలు

జాజులతోపాటూ
జ్ఞాపకాలు కోసుకుంటూ
రాలిపడిన పూలతో పాటూ
గత కాలపు క్షణాలను ఏరుకుంటూ
స్నేహితురాళ్ళతో పంచుకున్న
పూలదండల బహుమతులను
అపురూపం గా మననం చేసుకుంటూ
ఆహ్లాదకర సంధ్యను
జాజిపూల సాక్షిగా
మనసారా ఆఘ్రాణిస్తున్నాను

RTB-6

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

My Blog List

RTB-6