ఈ బ్లాగ్ లో పోస్ట చేయబడిన అన్నీ రకాల వంటలు, టిప్స్ సలహాలు కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కొసమే వాటిని ఉపయోగించే ముందు వాటికి సంబందించిన వారి మరియు డాక్టర్ సలహా తీసుకొని ఉపయోగించ మనవి.

Search This Blog

TWW FOLLOWERS

SUMMER SPECIAL JUICES FOR GOOD HEALTH


ISBN: n/a, ASIN: B00CE1IMTO |  EPUB/MOBI | 217 pages | 1 MB/1 MB

Fuel your morning without damaging your waistline!
Get ready to blend it up with 85 mouthwatering recipes, all under 300 calories. These quick and filling smoothies are sure to please any palate. 
All of these smoothies are made with fresh fruits or vegetables, low-fat yogurt and 100 percent juice and supply you with vital nutrients. Having difficulty eating the recommended five to nine servings of fruits and vegetables recommended for good health? Then these smoothies will help you by blending many different varieties of fresh produce together in one glass. Most of these smoothies contain two or three servings of fresh fruits or vegetables, which can help you meet your daily requirements. And with some unique combinations that you may not have considered, you will also find yourself eating a larger variety of fruits and vegetables.GODAVARI SPECIAL MANGO PRAWNS FRY - CURRY - ONLINE TELUGU RECIPES COLLECTION
SENSUAL SUMMER


N.02 - May 2013


English | 100 Pages | True PDF | 17.33 Mb


SUMMER SPECIAL - AACHALESHWAR TEMPLE AT RAJASTHAN - INDIA - LORD SHIVA TEMPLE - HAVING NO SHIVA LINGAM TO PERFORM POOJA - DIFFERENT TEMPLE - MUST VISIT


HOW TO PROTECT LEGS FROM SUMMER HOT INFECTION - ONLINE TIPS IN TELGU FOLLOWS FOR BEAUTIFUL SHINY LEGSLinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...