ఈ బ్లాగ్ లో పోస్ట చేయబడిన అన్నీ రకాల వంటలు, టిప్స్ సలహాలు కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కొసమే వాటిని ఉపయోగించే ముందు వాటికి సంబందించిన వారి మరియు డాక్టర్ సలహా తీసుకొని ఉపయోగించ మనవి.

Search This Blog

TWW FOLLOWERS

SAMSARA QUOTES


THE ILLUSION OF samsara IS DUE SOLELY TO AN ILLUSORY
NOTION AND IS NOT AN ABSOLUTE REALITY

MESSAGE OF OUR FIRST PRIME MINISTER - SRI PANDIT JAWARHARLAL NEHURU


SHIMMER - ADVERTISEMENT


BEAUTIFUL EYE CARE TIPS IN TELUGU - HOW TO MAINTAIN YOUR EYES TO LOOK BEAUTIFUL
HEALTHY GREEN GRAPE JUICE RECIPEONION HAS SO MANY MEDICINAL VALUES - DON'T IGNORE IT


ROSE WHITE COMBINATION EVENING PARTY WEAR MODERN DRESS


VIOLET COLOUR PARTY WEAR EVENING DRESS


BEAUTIFUL LIGHT DARK BLUE WITH BLACK COMBINATION EVENING DRESS


LATEST LIGHT GREEN EVENING DRESS/GOWN


EDUCATE ABOUT LIFE


MEDICINAL VALUES OF LEAVES/PLANTS AVAILABLE IN OUR SURROUNDINGSSELF SERVICE HOTEL CARTOON


SWADHARMAM IS ALWAYS GOOD


SWADHARMAM IS ALWAYS GOOD


SWADHARMAM IS ALWAYS GOOD


THIS LIFE IS SHORT, THE VANITIES OF THE WORLD ARE TRANSIENT, BUT THEY ALONE LIVE WHO LIVE FOR OTHERS, THE REST ARE MORE DEAD THAN ALIVE - SWAMI VIVEKANANDA QUOTES AND TEACHINGS IN ENGLISH


COW - GOD


గోమూత్రం గోమయంచైవ క్షీరదధి ఘ్రుతంతథా

పంచరాత్రం తదాహారం పంచగవ్యేన శుధ్యతి.

(వశిష్ఠ స్మ్రుతి 11-380)


ఎవరైతే పంచ గవ్యములనయిన గోమూత్రం, గోమయం, క్షీర,

పెరుగు,నెయ్యిలను ఆహారంగా గ్రహించి పంచరాత్రులు ఉపవాసం చేసినచో

 వారి సకల మహాపాపములు తొలగిపోవునని స్మ్రుతి వాక్యము.

DEEPAM JYOTHI PARABRAHMAGOD'S GRACE


KARTHIKA MASAM SPECIAL ARTICLES AND TIPS IN TELUGU


NONE CAN TEACH YOU - SWAMI VIVEKANANDA QUOTES AND TEACHINGS


U HAVE TO GROW FROM THE INSIDE OUT.
NONE CAN REACH U, NONE CAN MAKE U SPIRITUAL.
THERE IS NO OTHER TEACHER BUT YOUR OWN SOUL.

OM NAMAH SIVAYA


BAJA GOVINDAM MEANINGEAT BEANS NUTS AND ALL WHOLE GRAINS FOR BETTER HEALTH


Eat right: load up on #fibre

Foods high in fibre improve your #bloodsugar control; lower your risk of #heartdisease and aid #weightlossby keeping you feeling full. 
Fruits, vegetables, beans, whole grains and nuts are all#high-fibre foods.

LOVE U PUPPY


FRUITS TO EAT


DEFINITION OF WHO U ARE IS NOT DEFINED BY OTHERS


VIOLET KANAKAMBARALU FLOWERS


AMAZING BEAUTY


THE BEAUTY OF NATURE


MARVELLOUS PHOTOGRAPHY


I'M SORRY MY DEAR


NEVER LEAVE ALONE MY FRIEND


White Temple of Chiang Rai, Thailand


LEGENDARY ACTRESS - MAHA NATI SAVITHRI


2013 GIFT - ONIONS


AMAZING TREE


MY DEAR FRIEND - SAVE ANIMALS


HEALTHY FRUITS


AMAZING IDEAS - AMAZING BOTTLE BOAT - TRY IT


smily beauty - kajol


AMAZING STATUE/PIC OF LORD KRISHNA


KARMA SIDHANTHAM - TRUE KARMA


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...