ఈ బ్లాగ్ లో పోస్ట చేయబడిన అన్నీ రకాల వంటలు, టిప్స్ సలహాలు కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కొసమే వాటిని ఉపయోగించే ముందు వాటికి సంబందించిన వారి మరియు డాక్టర్ సలహా తీసుకొని ఉపయోగించ మనవి.

Search This Blog

TWW FOLLOWERS

pleasant sai baba


pleasant sai baba


pleasant sai baba


PLEASANT SAI BABA IMAGE


PLEASANT SAI BABA IMAGE


PLEASANT SAI BABA IMAGE


DON'T WRITE ANYTHING ON INDIAN CURRENCY


RBI Guidlines:

Because of writing on Indian currency notes , Indian

Govt loses Rs 2638 cr each year, so Please don't

write anything on currency note as they can't be

used for STD transactions

e.g.: We can't find written Notes in ATM.

When will we learn to value & respect our own currency?

Have you seen a dollar bill or a Pound with

anything written on it?

LEGENDARY CRICKTER - SACHIN TENDULKAR - PENCIL SKETCH IMAGE AND PIC


HAVE FAITH IN GOD - HAVE HOPE IN GOD - HAVE PEACE - HAVE JOY


PENCIL SKETCH OF A MOTHER AND KID


BEAUTIFUL BLACK ROSES


APPLES BOSS APPLES


U DO NOT BECOME GOOD


U DO NOT BECOME GOOD BY TRYING TO BE GOOD,
BUT BY FINDING THE GOODNESS THAT IS ALREADY WITHIN U.

BEAUTIFUL BRIDE WITH ORNAMENTS AND BRIDAL JEWELLARY


BEAUTIFUL SOUTH INDIAN BRIDES WITH BRIDAL WEARBLACK ROSE IMAGE


CRAZY MONKEY IMAGE


ENJOY LIFE WITH WORKING HARD


FRIENDS ARE ALWAYS FRIENDS


NEVER LAUGH ON OTHERS ACTIVITIES


GODDESS SRI KANAKA DURGA


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...