ఈ బ్లాగ్ లో పోస్ట చేయబడిన అన్నీ రకాల వంటలు, టిప్స్ సలహాలు కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కొసమే వాటిని ఉపయోగించే ముందు వాటికి సంబందించిన వారి మరియు డాక్టర్ సలహా తీసుకొని ఉపయోగించ మనవి.

Search This Blog

TWW FOLLOWERS

ALWAYS BE ACTIVE


CHARLIE CHAPLIN QUOTES - MY PAIN MAY BE THE REASON FOR SOMEBODY'S LAUGH


DON'T JUDGE ME


Foods You Must Avoid During Pregnancy - FOOD TIPS FOR PREGNANT WOMEN


Foods You Must Avoid During Pregnancy

During pregnancy it is advisable to eat natural foods, but there are certain food groups you should avoid.

Avoid Seafood In Pregnancy

Seafood is a great source for Omega 3 which is beneficial for the baby. But you must avoid seafood with high mercury that can damage the baby's brain. Avoid shark, king mackerel, crabs, prawns and salmon - seafood contains mercury.

Avoid Undercooked Food In Pregnancy

It is important to avoid the consumption of raw and undercooked food. These foods may contain bacteria and viruses which can affect the mother and baby. Consume well cooked food and properly refrigerate food to avoid cross contamination.

Avoid Unpasteurised Food In Pregnancy

Unpasteurised food can contain food borne diseases. Hence avoid dairy products that are not properly pasteurised. You can consume mozzarella, cottage cheese and skim milk. But avoid cheese like feta and brie.

Avoid Unwashed Vegetables and Fruits In Pregnancy

It is important to cook food for consumption during pregnancy. Do not consume food that is not cooked, raw or under cooked. These foods may contain bacteria and germs that can impact you during pregnancy. Wash all food products thoroughly before you cook it.

Avoid Caffeine, Tea, Alcohol In Pregnancy

Completely avoid caffeine, tea and alcohol during pregnancy to prevent birth defects and complications. These three drinks can increase the risk of miscarriage.

DREAM HOUSE PICS


A TRIBUTE TO MAHA NATI SAVITHRI


MODERN EYE MAKE UP PHOTOS


HOT HOT ANUSHKHA

WINTER CARE TIPS - EFFECTS OF COLD WATER


THANKS COACH


WORLD GREAT PERSONALITY - NELSON MANDELA - A TRIBUTE


bOLLYWOOD Actress Kashmira Shah in Gorgeous Open Half One Pic rED Dress Pics
BRIEF HEALTH TIPS ABOUT MIRIYALU


RELATIONSHIP MUST BE FOREVER


KIDS LEARN WHY HURRY CARTOON


DUPLICATE KEY GONE


BRIDE OF BOLLYWOOD


BOLLYWOOD HOT BEAUTY IN WHITE DRESS


BOLLYWOOD PRIYANKA CHOPRA IN BLACK DRESS PIC


DESI BEAUTY


AMAZING SAND NATURE LOVE PIC


HOT AND CUTE PRIYAMANI


BIRTH CHART


ALBERT EINSTEIN THANKED TO INDIAN MATHS


Today Birth Anniversary of Legendary Actress Mahanati Savithri garu.


BEAUTIFUL THICK BLUE CASUAL WEAR SAREE AND LONG LOOSE HAIR STYLE


COW GHEE IS THE BEST REMEDY FOR AATALAMMA FEVER - TRY IT WITH DOCTOR'S ADVISE ONLY


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...