ఈ బ్లాగ్ లో పోస్ట చేయబడిన అన్నీ రకాల వంటలు, టిప్స్ సలహాలు కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కొసమే వాటిని ఉపయోగించే ముందు వాటికి సంబందించిన వారి మరియు డాక్టర్ సలహా తీసుకొని ఉపయోగించ మనవి.

Search This Blog

TWW FOLLOWERS

PALUKUBADI - INFLUENCE STORY FOR TELUGU KIDS


THE GREAT DIRECTOR AND WRITER - JANDHYALAజంధ్యాల గురించి తనికెళ్ళ భరణి (నక్షత్ర దర్శనంలో)
.
తరలి రాని లోకాలకు

మరలెళ్లిన జంధ్యాలని

తల్చుకుంటే జారినట్టి

అశ్రు బిందువా!

ఏడే మా నవ్వుల గని

ఏడే మా నవ్వుల మణి

కక్షకట్టి కామెడీని

పట్టుకుపోయావా?

చలన చిత్ర మిత్రుడుగద!

సరస్వతీ పుత్రుడుగద!

ఏరుకునీ మంచివాణ్ణి

పట్టుకుపోయావా

చలన చిత్ర క్షేత్రంలో

హాస్యం పండిచినట్టి

పెద్దరైతు జంధ్యాలను

పట్టుకుపోయావా!

అశ్లీలపు హాస్యాలను

కలంతోటి ఖండించిన

వీరుడు గద జంధ్యాలను

పట్టుకుపోయావాహాస్యకులానికి దళపతి

హాస్యదళానికి కులపతి

అనాథలను చేసి మమ్ము

పట్టుకుపోయావాఆయన నవ్వించినపుడు

వచ్చిందీ నువ్వేగద

అప్పుడు నీ పేరేంటి

అశ్రు బిందువా.


ANDHALA BOMMALU


ATHI TELIVI - RANGANATH I'M TOO INTELLIGENT - A KIDS MORAL STORY


chandamama news collection


MALAYALAM BEAUTY AND ACTRESS REENU MATHEWS PHOTO STILLS
ONE THOUSAND ONE HUNDRED AND SIXTEEN - A COOL KIDS STORY


new mouse and keyboard


sundarimanulu
soft cute beautiestake more laddus


LIGHTROOM

EPUB HOUSE

VEGETARIAN

UPGRADING

PDF

EPUB PDF MOBI

coins journey in india


hindu god image


swami vivekananda quotes in english


Linga and Shiva of Parashurameshvara temple of Gudimallam, Andhra Pradesh


Lord Shiva in Rio De Janeiro festival , Brazil


Hindu Temple, Taxila, Punjab


Hindu Temple, Sialkot, Punjab


LOVE FLOWERS TELUGU MORAL STORY IN TELUGU


ANCIENT INDIAN HISTORY - ARYA LENA - THE ARYANS VALLEYS - IRELAND


JEWELS OF BHARATAM ....SERIES[TM]

"Hindu and Celtic Culture are One"

In the Mahabharata, written some centuries after the Ramayana, mention is made of Sveta Dwipa, the White Island....The 'Old Sage' instructs Narada as to the situation of the White Island, telling him that it lies to the north-west of Mount Meru, the abode of the gods and the demi-gods in Central Asia....Scholars have been puzzled by this mysterious White Island, and they do not all take the same view about it. Some think it to be entirely mythical and symbolic, whilst others believe that it has a material significance, and may have been an actual island. Great Britain possesses many signs of the Boar incarnation in the form of symbolic representations, and it seems possible that the sages are referring to Alba. 'The Isle of Britain' is called by the Welsh 'Y Wen Ynys' - i.e. the White Island. The Holy Graal, or Sanct Greal, is said by Keltic authors to have been brought to the White Isle, and that 'the White Isle' is part of England

The island of Coll, the territory of a branch of Macleans, was formerly called Kelis, or Caolas. As in Bolivia, we find a name uncommonly like the Sanskrit Kailas, the sacred abode of Siva on the Himalayan Mountains.

The Druids, like the Brahmins , were communal lawgivers. Both recognized either forms of marriage. They occupied the positions of princely-chaplains, and acted as counsellors and as theological teachers. They were to be found as singers of epics extolling the heroic and deriding the unworthy. All were functions of the Druids. Like Druidic doctrine, was that of the Brahmins was originally transmitted by word of mouth....Most importantly, both acted as advisers on ritual, placing great emphasis on its correct execution."

The Indian epics and Puranas locate Druhyus in the North western part of the Indian subcontinent. Puranic lore contain accounts of a large scale migration of Drhyus from Punjab into central asia. Druhyu king Angara is said to have been driven out of Punjab by King Mandhatri of the Ikshvaku dynasty.

GOOD WORKER MORAL STORIES COLLECTION IN TELUGU


WONDERFUL ARCHITECTURE


LIFE FOR LIFE MORAL STORY IN TELUGU


RARE PIC OF MADRAS RAILWAY TRAM CARS


SOMAIAH AND THE THIEFS - TELUGU KIDS STORY


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...