ఈ బ్లాగ్ లో పోస్ట చేయబడిన అన్నీ రకాల వంటలు, టిప్స్ సలహాలు కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కొసమే వాటిని ఉపయోగించే ముందు వాటికి సంబందించిన వారి మరియు డాక్టర్ సలహా తీసుకొని ఉపయోగించ మనవి.

Search This Blog

TWW FOLLOWERS

MILK BEAUTY IN GEORGEOUS GREEN LATEST PARTY WEAR DRESS


TRUE LOVE AND TRUE LOVER


MY MOM ASKS FOR A HOLIDAY - TELUGU JOKES AND CARTOONS


LORD SRI RAMA PRAYER - SONG IN TELUGU ON LORD SRI RAMA


LATEST WEDDING STAGE DECORATION IDEAS


RAINY / WINTER SEASON - SUDDEN ATTACK OF COUGH AND COLD - KITCHEN TIPS TO STOP COUGH AND COLD - TURMERIC IS THE BEST ITEM FOR STOPPING COUGH AND COLDTurmeric is a rhizomatous herbaceous perennial plant of the ginger family, 

Zingiberaceae. It is native in southeast India, and needs temperatures 

between 20 °C and 30 °C and a considerable amount of annual rainfall to thrive.


 1. Nutrition Facts
  Turmeric
  Amount Per 100 grams
  Calories 354
 2. % Daily Value*
  Total Fat 10 g15%
  Saturated fat 3.1 g15%
  Polyunsaturated fat 2.2 g
  Monounsaturated fat 1.7 g
  Cholesterol 0 mg0%
  Sodium 38 mg1%
  Potassium 2,525 mg72%
  Total Carbohydrate 65 g21%
  Dietary fiber 21 g84%
  Sugar 3.2 g
  Protein 8 g16%
  Vitamin A0%Vitamin C43%
  Calcium18%Iron230%
  Vitamin D0%Vitamin B-690%
  Vitamin B-120%Magnesium48%
  *Per cent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.

India's Great Cricketers Shri Mulvantrai Himmatla Mankad - A TRIBUTE
It was on August 21, 1978, that one of India's Great Cricketers Shri Mulvantrai Himmatla Mankad , popularly known as VINOO MANKAD passed away. He was an Indian cricketer who is best known for his world record setting opening partnership of 413 runs, with Pankaj Roy, in 1956, a record that stood for 52 years.

GEORGEOUS BEAUTY PARINIDHI IN TRADITIONAL WEAR


ATM CARD LAMINATION - THE JOKE


kids drawing ideas


BRAZIL HAVING 50 PERCENT SHARE OF LAND IN SOUTH AMERICA CONTINENT - AMAZING FACTS AND FIGURES FOR KIDS


GENERAL HEALTH TIPS


EAT WHAT EVER YOU LIKE - REDUCES OVER WEIGHT - DOCTORS ADVISE


MAN MADE WONDERS - AMAZING FORT


LATEST FASHION - ROSE PARTY WEAR DRESS


STICKER INVITATION


MY NAME IS BOND - JAMES BOND - A JOKEఓ సారి జేమ్స్‌బాండ్,తెలుగువాడు కలిసి ప్రయాణిస్తున్నారు.

తెలుగువాడు అడిగాడు "మీ పేరేమిటి?"

"బాండ్.....జేమ్స్‌బాండ్" అన్నాడు జేమ్స్‌బాండ్.

'నీ పేరు ' అని అడిగాడు.

" శేఖర్......సోమశేఖర్......వెంకట సోమశేఖర్......శివ వెంకట సోమశేఖర్.........లక్ష్మినారాయణ శివ వెంకట సోమశేఖర్......శ్రీనివాస .లక్ష్మినారాయణ శివ వెంకట సోమశేఖర్............రాజశేఖర శ్రీనివాస .లక్ష్మినారాయణ శివ వెంకట సోమశేఖర్......సీతారామాంజనేయ రాజశేఖర శ్రీనివాస లక్ష్మినారాయణ శివ వెంకట సోమశేఖర్..........అల్లంరాజు సీతారామాంజనేయ రాజశేఖర శ్రీనివాస .లక్ష్మినారాయణ శివ వెంకట సోమశేఖర్............"

జేమ్స్‌బాండ్ మూర్చపోయాడు.

Stylish Beauty Ruhani Sharma - Actress and Model


HOT BEAUTY MINU KURIAN STUNNING PICSBOLLYWOOD BEAUTIES
NEW IDEAS


BEZAWADA PRAKASAM BARAGE VIEW


GIF IMAGE BEAUTY


BEAUTIFULLY DECORATED TEA CUP SAUCERSBUTTERFLIES DESIGNED TEA POTSHOW MUCH TIME DOES VENUS TO ROTATE AROUND THE SUN ?


WHAT IS URANIUM - HOW IT FORMS IN EARTH - ARTICLE ABOUT URANIUM


KNOW ABOUT YOUR TRUE LIFE


Tuberculosis Prevention is possible - Doctors Advise in telugu


TIPS TO REDUCE SUGAR DISEASE


SAGAR THE GOOD KID TELUGU STORY


ARTICLE ABOUT BEAUTIFUL BIRD EURASIAN ROBIN


ARTICLE ABOUT EURASIAN OYSTER CATCHER IN TELUGU


WHAT IS LOOMING ? ANSWER FOLLOWS


USE LEMON AFTER USE TO REMOVE SMELL FROM COOKER


GOOD HARE STORY IN TELUGU


LIFE CHANGE


TIPS TO TAKE CARE OF ATTACKING FEVER


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...