loading...

ఈ బ్లాగ్ లో పోస్ట చేయబడిన అన్నీ రకాల వంటలు, టిప్స్ సలహాలు కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కొసమే వాటిని ఉపయోగించే ముందు వాటికి సంబందించిన వారి మరియు డాక్టర్ సలహా తీసుకొని ఉపయోగించ మనవి.

Search This Blog

TWW FOLLOWERS

VIZIL EFFECT


MRUGNAYANI - SRI REDDY


SWEET LOVE BIRDS


EAGLE WARRIOR PRINCESS


RADHA IS PREGNANT SIR


SWEET CHANDRIKA IN BEAUTIFUL RED WHITE FESTIVAL SAREE


TRUE FRIENDSHIP PAINTING


AEROPLANE COMPETITION


SIMPLICITY IS THE KEY TO BRILLIANCE - BRUCE LEE


BEAUTY AND BEAUTY


LIFT NOT WORKING


GODDESS SRI BALA THRIPURA SUNDARI


NICE CLOTH


DOWNSTAIRS


REVERSE FESTIVAL GIFT


BALANANDAM


Wishing you all a beautiful, happy, and peaceful Maha Navratri 2014.


Wishing you all a beautiful, happy, and peaceful Maha Navratri 2014.

May Her abundant wisdom, blessings and joy bring each of you all that you need and desire.


IMAGE: 

The Goddess Durga Killing the Buffalo Demon (Mahishasura Mardini),

" Pala period, 12th century, India; Medium: Argillite. H. 5 5/16 in. (13.5 cm)

NO AADHAR CARD - YOU CAN GO


BEAUTIFUL ACTRESS SHAFNA

DASARA FESTIVAL SPECIAL HALF SAREE BEAUTY


VEMANA POEMS COLLECTION

వేమన పద్యం 


గొడ్డుటావు పిదుక కుండ గొంపోయిన

పాలనీక తన్ను పండ్లురాల

,
లోభివాని నడుగ లాభంబు లేదయా!

విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!!

DASARA FESTIVAL GIFT


DASARA FESTIVAL 2014 - NAVARATHRULU SPECIAL TELUGU PUJA ARTICLE ABOUT GODDESS SRI KANAKA DURGA AMMA VARU AS SRI BALA THRIPURA SUNDARI AVATHAR AND PUJA PRAYER DETAILS AND INFORMATION


బాల త్రిపురసుందరి అలంకారము చేయుచున్న వారికోసం .
త్రిపురిని భార్య త్రిపుర సుందరీ దేవి, అంటే ఈశ్వరుడి భార్య అయిన గౌరీదేవి అని అర్థము.
నవరాత్రిలో ప్రతిదినము చేయవలసిన పూర్తి పూజ
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం బాలా త్రిపుర సుందర్యైనమోనమః అనే మంత్రాన్ని 108 మార్లు జపించాలి.
శ్రీ బాలా త్రిపురసుందరి అష్టోత్తర శతనామావళి
ఓం కళ్యాణ్యై నమః
ఓం త్రిపురాయై నమః
ఓం బాలాయై / మాయాయై నమః
ఓం త్రిపురసుందర్యై నమః
ఓం సుందర్యై నమః
ఓం సౌభాగ్యవత్యై నమః
ఓం క్లీంకార్యై నమః
ఓం సర్వమంగళాయై నమః
ఓం హ్రీంకార్యై నమః
ఓం స్కందజనన్యై నమః
ఓం పరాయై నమః
ఓం పంచదశాక్షర్యై నమః
ఓం త్రిలోక్యై నమః
ఓం మోహనాధీశాయై నమః
ఓం సర్వేశ్వర్యై నమః
ఓం సర్వరూపిణ్యై నమః
ఓం సర్వసంక్షభిణ్యై నమః
ఓం పూర్ణాయై నమః
ఓం నవముద్రేశ్వర్యై నమః
ఓం శివాయై నమః
ఓం అనంగకుసుమాయై నమః
ఓం ఖ్యాతాయై /అనంగాయై నమః
ఓం భువనేశ్వర్యై నమః
ఓం జప్యాయై నమః
ఓం స్త్వ్యాయై / శ్రుత్యై నమః
ఓం నిత్యాయై నమః
ఓం నిత్యక్లిన్నాయై నమః
ఓం అమృతోద్బభవాయై నమః
ఓం మోహిన్యై నమః
ఓం పరమాయై నమః
ఓం ఆనందదాయై నమః
ఓం కామేశ్యై నమః
ఓం తరణాయై నమః
ఓం కళయై / కళవత్యై నమః
ఓం భగవత్యై నమః
ఓం పద్మరాగకిరీటన్యై నమః
ఓం సౌగంధన్యై నమః
ఓం సరిద్వేణ్యై నమః
ఓం మంత్రిణ్యై నమః
ఓం మంత్రరూపిణ్యై నమః
ఓం తత్త్వత్రయ్యై నమః
ఓం తత్త్వమయ్యై నమః
ఓం సిద్దాయై నమః
ఓం త్రిపురవాసిన్యై నమః
ఓం శ్రియై /మత్యై నమః
ఓం మహాదేవ్యై నమః
ఓం కౌళిన్యై నమః
ఓం పరదేవతాయై నమః
ఓం కైవల్యరేఖాయై నమః
ఓం వశిన్యై / సర్వేశ్వర్యై నమః
ఓం సర్వమాతృకాయై నమః
ఓం విష్ణుస్వశ్రేయసే నమః
ఓం దేవమాత్రే నమః
ఓం సర్వసంపత్ప్రదాయిన్యై నమః
ఓం కింకర్యై నమః
ఓం మాత్రే నమః
ఓం గీర్వాణ్యై నమః
ఓం సురాపానామోదిన్యై నమః
ఓం ఆధారాయై నమః
ఓం హితపత్నికాయై నమః
ఓం స్వాధిస్ఠానసమాశ్రయాయై నమః
ఓం అనాహతాబ్జనిలయాయై నమః
ఓం అజ్ఞాయై నమః
ఓం పద్మాసనాసీనాయై నమః
ఓం విశుద్దస్థలసంస్థితాయై నమః
ఓం అష్టత్రింశత్కళామూర్త్యై నమః
ఓం సుషుమ్నాయై నమః
ఓం చారుమధ్యాయై నమః
ఓం యోగేశ్వర్యై నమః
ఓం మునిద్యేయాయై నమః
ఓం పరబ్రహ్మస్వరూపిణ్యై నమః
ఓం చతుర్భుజాయై నమః
ఓం చంద్రచూడాయై నమః
ఓం పురాణాగమరూపిణ్యై నమః
ఓం ఐంకారారాదయే నమః
ఓం మహావిద్యాయై నమః
ఓం పంచప్రణవరూపిణ్యై నమః
ఓం భూతేశ్వర్యై నమః
ఓం భూతమయ్యై నమః
ఓం పంచాశద్వర్ణరూపిణ్యై నమః
ఓం షోడశన్యాసమహాభూషాయై నమః
ఓం కామాక్ష్యై నమః
ఓం దశమాతృకాయై నమః
ఓం ఆధారశక్యై నమః
ఓం తరుణ్యై నమః
ఓం లక్ష్యై నమః
ఓం త్రిపురభైరవ్యై నమః
ఓం శాంభవ్యై నమః
ఓం సచ్చిదానందాయై నమః
ఓం సచ్చిదానందరూపిణ్యై నమః
ఓం మాంగళుఅదాయిన్యై నమః
ఓం మాన్యాయ్యై నమః
ఓం సర్వమంగళాకారిణ్యై నమః
ఓం యోగలక్ష్మ్యై నమః
ఓం భోగలక్ష్మ్యై నమః
ఓం రాజ్యలక్ష్మ్యై నమః
ఓం త్రికోణగాయై నమః
ఓం సర్వసౌభాగ్యసంపన్నాయై నమః
ఓం సర్వసంపత్తిదాయన్యై నమః
ఓం నవకోణపురావాసాయై నమః
ఓం బిందుత్రయసమన్వితాయై నమః

GLAMOUR STILL OF MADHURI ITAGI


THE PRETTIEST SMILES HIDE THE DEEPEST SECRETS


THE PRETTIEST EYES HAVE CRIED THE MOST TEARS.

AND THE KINDEST HEARTS HAVE FELT THE MOST PAIN.

SUNITHA VERMA - THE SAREE BEAUTY
IF PEOPLE TREATED YOU LIKE AN OPTION, LEAVE THEM LIKE A CHOICE
EXCELLENT PHOTOGRAPHIC PIC OF LOTUS


LATEST PICS OF SHRAVYA REDDY
DASARA FESTIVAL SAREES OF SUNITHA VERMA
DASARA FESTIVAL SPECIAL MUGGU


BEAUTIFUL HAND MEHANDI


TELUGU PANCHATHANTRA KATHALU - STORY OF BAD KAT AND OLD EAGLE FOR KIDS


GODDESS SRI KANAKA DURGA WITH NAGA RAJA


LORD HANUMAN STATUE HD PIC


HINDU GODDESS SHAKTHI STATUE PHOTO ON TEMPLES


MATHANGANI GODDESS PAINTING


GODDESS ADHI SAKTHI PRAYER


సౌందర్యలహరి 

విరించిః పంచత్వం వ్రజతి హరిరాప్నోతి విరతిం
వినాశం కీనాశో భజతి ధనదో యాతి నిధనమ్ |
వితంద్రీ మాహేంద్రీ వితతిరపి సమ్మీలితదృశా
మహాసంహారేzస్మిన్విహరతి సతి త్వత్పతిరసౌ ||

భావము 

తల్లీ ! జగజ్జననీ! మహాప్రళయం సంభవించిన సమయంలో బ్రహ్మ పంచభూతాలలో లయమవుతున్నాడు. మహావిష్ణువు నిర్లిప్తుడవుతున్నాడు. యముడూ వినాశనాన్ని పొందుతున్నాడు. కుబేరుడు కాల ధర్మం చెందుతున్నాడు. పదునల్గురు మనువులు, ఇంద్రులు కన్నుమూస్తున్నారు. కాని ఓ పతివ్రతా! ఆ సమయంలో కూడా నీ భర్త సదాశివుడు, నీ పాతివ్రత్య మాహాత్మ్యం వల్ల, విశృంఖలుడై స్వేఛ్ఛగా విహరిస్తున్నాడు.

శృతి స్మృతి పురాణానాం ఆలయం కరుణాలయమ్,
నమామి భగవత్పాదం శంకరం లోక శంకరం.
“భాస్కర ప్రియ” - (భాస్కరానందనాథ భావము)
భవానిని సన్నుతించ, ‘భాస్కర ప్రియ’ అను నామఁబున నే తెల్పేద నా
భావంబు, విభుద జనులు మెచ్చంగ, భక్తి తోడన్ భాస్కరా !
పై శ్లోకములో జగద్గురువులు శ్రీ శంకర భగవత్పాదులు అమ్మ యొక్క పాతివ్రత్య మాహాత్మ్యం ను తెలియ జేస్తున్నారు

ANGEL MILK BEAUTY SUNITHA VERMA - HOT PICS

loading...