loading...

ఈ బ్లాగ్ లో పోస్ట చేయబడిన అన్నీ రకాల వంటలు, టిప్స్ సలహాలు కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కొసమే వాటిని ఉపయోగించే ముందు వాటికి సంబందించిన వారి మరియు డాక్టర్ సలహా తీసుకొని ఉపయోగించ మనవి.

Search This Blog

TWW FOLLOWERS

DASARA FESTIVAL AVATARS COLLECTION - SRI KANAKA DURGA AMMA VARU


LORD SREE ANJANEYA SWAMY


LORD ABHAYA HANUMAN


LORD VEERA HANUMAN


RICH EMBROIDARY WORK GREEN HALF SAREE


LORD SREE BHAKTHANJANEYA SWAMY PHOTO


CRYSTAL STATUE OF LORD GANAPATHY


STAR TV


LAND MAFIA


THE IMPORTANCE AND MEANING OF SEVEN STEPS IN HINDU MARRIAGESTEP - 1 = TO BE TOGETHER FOREVER
STPE - 2 = TO NOURISH EACH OTHER
STEP - 3 = TO REMAIN FRIENDS LIFE LONG
STEP - 4 = TO GROW TOGETHER IN STRENGTH
STEP - 5 = TO PRESERVE OUR WEALTH
STEP - 6 = TO SHARE OUR JOYS AND SORROWS
STEP - 7 = TO CARE FOR OUR CHILDREN

LORD SRI DATTATHREYA SWAMY


వందల సంవత్సరాల క్రితం శ్రీపాద శ్రీ వల్లభ స్వామి వారి చేతులతో

 పూజలందుకోబడిన అతి పురాతన దత్తాత్రేయుల వారి మూలవిరాట్ విగ్రహమిది. 

ఈ ఫోటో అత్యంత విలువైనదీ మరియు అరుదైనది కుడా.

ZOO PARK


NIRANJANA THE BEAUTY


ACTRESS MIDHUNA


BOLD AND HOT BEAUTY GAYATHRI


Catherine Tresa LATEST HD PICS
HINDU GODDESS HD PICSGOLDEN GOD LORD VIGNESWARA


ARTICLE ABOUT GODDESS GAYATHRI DEVI IN TELUGU


ఓం భూర్బువస్సువః – తత్సవితుర్వ రేణ్యం 
భర్గోదేవస్య ధీమహి – ధీయో యోనః ప్రచోదయాత్‌!”

గాయత్రికి మూడు పేర్లు. అవి గాయత్రి, సావిత్రి, సరస్వతి. ఇంద్రియములకు నాయకత్వం వహించునది గాయత్రి, సత్యమును పోషించునది సావిత్రి, వాగ్ధేవతా స్వరూపిణి సరస్వతి. అనగా హృదయము, వాక్కు, క్రియ… ఈ త్రికరణ శుద్ధి గావింఛునదే గాయత్రి మంత్రము. సకల వేదముల సారము ఈ గాయత్రి మంత్రము. ఈమెకు తొమ్మిది వర్ణనలున్నాయి.

1) ఓం 2) భూః 3) భువః 4) సువః 5) తత్‌ 6) సవితుర్‌ 7) వరేణ్యం 8) భర్గో 9) దేవస్య
ప్రతిపదార్ధం :

ఓం : ప్రణవనాదం
భూః : భూలోకం, పదార్ధముల చేరిక, దేహము, హృదయం, మెటీరియలైజేషన్‌
భూవః : రువర్లోకం, ప్రాణశక్తి, వైబ్రేషన్‌
సువః : స్వర్గలోకం, ప్రజ్ఞానము, రేడియేషన్‌ ఈ మూడు లోకములు మన శరీరములోనే వున్నవి.
తత్‌ : ఆ
సవితుర్‌ : సమస్త జగత్తును
వరేణ్యం : వరింపదగిన
భర్గో : అజ్ఞానాంధకారమును తొలగించునట్టి
దేవస్య : స్వయం ప్రకాశ స్వరపమైన బ్రహ్మను
ధీమహి : ధ్యానించుచున్నాను
ధీయోయోనః ప్రచోదయాత్‌ : ప్రార్ధించుచున్నాను
కనుక వర్ణన, ధ్యానము, ప్రార్ధన – ఈ మూడు ఒక్క గాయత్రీ మంత్రములోనే లీనమై ఉన్నవి.

ARTICLE ABOUT LORD SRINIVASA IN DETAIL

GOLDEN DEITY SRI KANAKA DURGA


BALD HEAD JOKE

'బట్టతల ఉన్నవారి సమస్యకు పరిష్కారం... మేము జుట్టు మొలిపిస్తాం' 

అనే బోర్డుచూసి వెళ్ళాడు ముకుందం. నిజంగా జుట్టు వస్తుందంటారా! 

అని అడిగాడు ముకుందం బట్టతల నిమురుకుంటూ.

"పోయిన నెలలో మీలాగా వచ్చినాయనికి పదిరోజుల్లో జుట్టు తెప్పించాం. 

ఆ తర్వాత మేం ఇచ్చిన బిల్లుచూసి ఆ జుట్టే పీక్కున్నాడు కూడా..." చెప్పాడు వెంట్రుకల ఎక్స్ పర్ట్.

WHITE SAREE BEAUTY MINU KURIAN


SWEETY CHICK SANJANABRIEF FACTS ABOUT BEZZAMWADA SRI KANAKA DURGA


SEARCHING FOR MINISTERS DOG


POLITICAL COLLECTION


NATURAL AND GEORGEOUS BEAUTY ANITA BHAT


SAVE ANIMALS AND BIRDS ALWAYS


SWATHI


TECHNICAL PROBLEM


I WANT "SAREE DAY" EVERY MONTH


RUN BABU RUN


DASARA SPECIAL


SHARE AND LIKE


I AM SPIDERMAN


HINDU CULTURE AND TRADITION


SWEET SIMLE KAMNA


SANJANA LOOKS HOT


HOT BEAUTY SRIREDDY


DONOT SEE ECLIPSES


SWEETY IN RED - SANJANA


BLACK BEAUTY SRI REDDY


I'M STILL YOUNG


loading...