loading...

ఈ బ్లాగ్ లో పోస్ట చేయబడిన అన్నీ రకాల వంటలు, టిప్స్ సలహాలు కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కొసమే వాటిని ఉపయోగించే ముందు వాటికి సంబందించిన వారి మరియు డాక్టర్ సలహా తీసుకొని ఉపయోగించ మనవి.

Search This Blog

TWW FOLLOWERS

MAY THE DIVINE LIGHT OF DIWALI SPREAD INTO YOUR LIFE PEACE, PROSPERITY, HAPPINESS AND GOOD HEALTH - HAPPY DIWALI


MAY THESE DIYAS LIGHT UP YOUR LIFE WITH PEACE, PROSPERITY AND HAPPINESS - HAPPY DIWALI


ON THIS AUSPICIOUS FESTIVAL OF LIGHTS, MAY THE DIVINE GRACE ILLUMINATE YOUR LIFE WITH JOY, PROSPERITY AND HAPPINESS. WISH YOU A HAPPY DEEPAVALI


SIVOHAM - LORD SIVA'S PRAYER IN TELUGU


శివోహమ్ శివోహమ్ శివోహమ్
1. మనో బుద్ధ్యహంకార చిత్తాని నాహమ్న చ శ్రోత్ర జిహ్వే న చ ఘ్రాణ నేత్రేన చ వ్యోమ భూమిర్ న తేజో న వాయుః చిదానంద రూపః శివోహమ్ శివోహమ్ 

శివోహమ్ శివోహమ్ శివోహమ్

2. న చ ప్రాణ సంజ్ఞో న వై పంచ వాయుః న వా సప్త ధాతుర్ న వా పంచ కోశ న వాక్ పాణి పాదం న చోపస్థ పాయు చిదానంద రూపః శివోహమ్ శివోహమ్

శివోహమ్ శివోహమ్ శివోహమ్

3. న మే ద్వేష రాగౌ న మే లోభ మోహౌ మదో నైవ మే నైవ మాత్సర్య భావః న ధర్మో న చార్థో న కామో న మోక్షః చిదానంద రూపః శివోహమ్ శివోహమ్

శివోహమ్ శివోహమ్ శివోహమ్

4. న పుణ్యం న పాపం న సౌఖ్యం న దుఖఃమ్ న మంత్రో న తీర్థ న వేదా న యజ్ఞః అహమ్ భోజనమ్ నైవ భొజ్యమ్ న భోక్త చిదానంద రూపః శివోహమ్ శివోహమ్
శివోహమ్ శివోహమ్ శివోహమ్

5. న మే మృత్యు శంకా న మే జాతి భేదః పితా నైవ మే నైవ మాతా న జన్మః న బంధుర్ న మిత్రం గురుర్ నైవ శిష్యః చిదానంద రూపః శివోహమ్ శివోహమ్
శివోహమ్ శివోహమ్ శివోహమ్

6. అహం నిర్వికల్పో నిరాకార రూపో
విభుత్వాచ సర్వత్ర సర్వేంద్రియాణాం
న చాసంగత నైవ ముక్తిర్ న మేయః
చిదానంద రూపః శివోహమ్ శివోహమ్ శివోహమ్ శివోహమ్ శివోహమ

HAPPY DEEPAVALI FESTIVAL GREETINGS


THERE ARE SEVEN DAYS IN A WEEK AND SOMEDAY ISN'T ONE OF THEM


vamika-multicolour-printed-bhagalpuri-sareeS for Diwali

CINEMA CARTOON


HAPPY DIWALI


HAPPY DEEPAVALI


HAPPY FESTIVAL DIWALI


super hot bumper beauty parinidhi
NEW MODELS CARS FOR INDIAN ROADS
HOW FUNNY


INDOOR DIWALI LAMPS MUGGU


TELUGU STORY OF NARAKA CHATHURDASI FESTIVAL - HAPPY DIWALI


మిత్రులందరికీ నరక చతుర్దశి శుభాకాంక్షలు:: భామా విజయం

శ్రీమహావిష్ణువు వరాహావతారం దాల్చి హిరణ్యాక్షుని సంహరించి భూదేవికి ఆనందం కలిగించాడు. వరాహమూర్తి వీర, విక్రమాలకు మురిసి భూదేవి శ్రీహరిని ప్రార్థించి తనకు ఒక పుత్రుడిని ప్రసాదించమని అడిగింది. అప్పుడు వారికి కలిగినవాడే ‘నరకాసురుడు’. ‘నేను హిరణ్యాక్ష సంహార సమయంలో తామసగుణంతో ఉన్న సమయంలో నీవు నన్ను కలిసిన కారణంగా.. నీకు రాక్షస ప్రవృత్తి గల కుమారుడు జన్మిస్తాడు’ అన్నాడు శ్రీహరి. భూదేవి తన కుమారుడైన నరకాసురుని సదా రక్షించమని శ్రీహరిని కోరింది. ‘ధర్మం’ తప్పనంతవరకూ నావల్ల నీ కుమారుకు ఎటువంటి హానీ జరుగదు. ‘ధర్మం తప్పి చరిస్తే మాత్రం నీ కుమారుడు నా చేతిలోనే మరణిస్తాడు’ అన్నాడు శ్రీహరి. ఆ తర్వాత భూదేవి కోరిక మేరకు నరకాసురునకు వైష్ణవాస్త్రాన్ని ఇచ్చాడు. ఆ అస్త్రగర్వంతో నరకుడు దేవలోకాలన్నీ ఆక్రమించాడు. దేవమాత అదితి కర్ణకుండలాలు, వరుణఛత్రాన్ని అపహరించాడు. తర్వాత ప్రాగ్జ్యోతిషనగరాన్ని రాజధానిగా చేసుకుని రాజ్యపాలన చేస్తున్నాడు. అయితే అధర్మవర్తనుడై, లోకకంటకుడై,రాజ్యపాలన చేస్తున్నాడు. పదహారువేలమంది క్షత్రియకన్నెలను అపహరించి, బంధించి, వారిని కాళికాదేవికి బలిచ్చి త్రిలోకాధిపతి కావాలని కలలు కంటున్నాడు.నరకాసురుని దారుణాలు సహించలేని దేవతలు కాపాడమని శ్రీహరికి మొర పెట్టుకున్నారు. అప్పటికే శ్రీహరి కృష్ణావతారం దాల్చి ఉన్నాడు. నరకాసుర సంహారానికి శ్రీకృష్ణుడు వెడుతూంటే., నేనుకూడా యద్దరంగానికి వస్తాను అని సత్యభామ పట్టుపట్టింది.
‘సుందరీ! యుద్ధరంగమంటే ఏమనుకున్నావు..అక్కడ తుమ్మెదల ఝుంకారాలుండవు. అరివీర మత్తేభ ఘీంకారాలుంటాయి. దానవుల భీషణ గర్జనలుంటాయి. వికసితకుసుమ పరాగరేణువులు కాదు మీద పడేవి..గుర్రాల కాలి గిట్టలచే వెదజల్లబడే ఇసుక రేణువులు పడతాయి.శత్రుధనుర్విముక్త శర పరంపరలు మీద పడతాయి.యుద్ధరంగానికి రావద్దు.. నామాట విను.’ అని బుజ్జగించాడు శ్రీకృష్ణుడు. వినలేదు సత్యభామ.‘దానవులైతేనేమి.. రాక్షస సమూహాలైతే నాకేమి భయం? నీ కౌగిలి చాటన ఉండే నాకు ఏ భయం లేదు.. రాదు. మీతో యుద్ధరంగానికి వస్తాను..అంతే’ అని సత్యభమ మొండికేసింది. ఇక తప్పలేదు శ్రీకృష్ణునకు. ఇద్దరూ కలిసి గరుత్మంతుని మీద యుద్ధరంగానికి బయలుదేరారు.
ముందుగా శ్రీకృష్ణుడు నరకుని రాజథాని అయిన ప్రాగ్జ్యోతిష నగరద్వారం చేరి ఒక్కసారి తన పాంచజన్యాన్ని పూరించాడు. ప్రళయకాల మేఘగర్జన లాంటి ఆ శంఖధ్వని విన్న నగర రక్షకుడైన మురాసురుడు నిద్ర చాలించి, లేచి, నీటిలోనుంచి బయటకు వచ్చి.. బద్దకంగా ఒళ్లు విరుచుకుని.. శ్రీకృష్ణుని చూసి కోపంతో తన చేతిలోని గదను విసిరాడు.శ్రీకృష్ణుడు ఆ గదను తుత్తునియలు చేసి తన చక్రాయుధంతో ఆ మురాసురుని
తలను ఖండించాడు. అది తెలిసి మురాసురుని ఏడుగురు కుమారులు ఒక్కసారిగా శ్రీకృష్ణుని మీదకు దండెత్తారు. క్షణమాత్ర కాలంలో శ్రీకృష్ణుడు వారందరినీ సంహరించాడు.
తన ఆత్మీయుల మరణవార్త విన్న నరకుడు రోష తామ్రాక్షుడై తానే స్వయంగా యుద్ధరంగానికి వచ్చాడు. గరుత్మంతునిమీద మేఘం చాటున విద్యుల్లతలా మెరిసిపోతున్న పత్యభామను చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు.నరకుని చూస్తూనే సత్యభామ చీరకొంగు నడుము చుట్టూ చుట్టి.. ధనుస్సు చేతబట్టి ధనుష్టంకారం చేసింది. ఆ వింటి నారిధ్వని విన్న రాక్షసవీరులు మూర్ఛబోయారు. ఒక ఆడుది..అబల.. ఒంటరిగా తనను యుద్ధానికి రమ్మని రెచ్చగొడుతూంటే సహించలేని నరకుడు యుద్ధానికి దిగాడు. ఇద్దరిమధ్య భీషణ సంగ్రామం మొదలైంది. శ్రీకృష్ణుడు చిరునవ్వుతో వారి యుద్ధాన్ని తిలకిస్తున్నాడు. సత్యభామ సంగ్రామకళానైపుణ్యాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు నరకుడు. ‘ఏమది.. బంగారు ఊయలలు ఎక్కడానికి భయపడే ఈ భీరువు నిర్భయంగా గరుడుని వీపునెలా ఎక్కగలిగింది.? చిలుకలకు పలుకులు నేర్పుతూ అలిసిపోయే ఈ లలామ ఇన్ని అస్త్రమంత్రాలు ఎప్పుడు నేర్చింది.?’ అని మనసులోనే అబ్బురపడి శ్రీకృష్ణుని చూస్తూ ‘ఒక ఆడుది మగరాయుడిలా పగవాడితో పోరుసల్పుతూంటే వినోదం చూస్తూ
కూర్చోవడానికి నీకు సిగ్గుగా లేదా?’ అని రెచ్చగొట్టాడు. వేంటనే శ్రీకృష్ణుడు తన సుదర్శన చక్రాన్ని వదిలాడు. ఆ చక్రం అగ్నిశిఖలు విరజిమ్ముతూ వేగంగా వచ్చి నరకుని శిరస్సు ఖండించింది. నరకుని శిరస్సు నేలమీద పడింది. భూదేవి కన్నీళ్లతో అక్కడ ప్రత్యక్షమై నరకుడు అపహరించిన అదితి కర్ణకుండలాలు, వరుణఛత్రం శ్రీకృష్ణునకు సమర్పించింది. ‘భూదేవీ..నీ కుమారుని మరణానికి చింతించకు. ధర్మరక్షణ విషయంలో నేను స్వ పర భేదం పాటించను’ అన్నాడు. అనంతరం ఇంద్రాదిదేవతలు సంతోషంతో శ్రీకృష్ణుని ప్రస్తుతించారు.
నరకాసురుడు మరణించిన రోజే ‘ఆశ్వయుజ బహుళ చతుర్దశి’. పురాణపురుషుల జన్మదినం సకల లోకాలకూ ఓ పండుగ దినం. లోకకంటకుల మరణం కూడా సకల లోకాలకూ ఓ పండుగ దినమే.అందుకే ‘ఆశ్వయుజ బహుళ చతుర్దశి’ని మనవారు ‘నరక చతుర్దశి’గా గుర్తించారు. ఓ పండుగలా జరుపుకున్నారు.

STORY OF DEEPAVALI FESTIVAL - WHY SHOULD WE HAVE TO PERFORM DEEPAVALI FESTIVAL - ARTICLE IN TELUGU - SCIENTIFIC SECRETS OF DIWALI FESTIVAL - PURANA STORY OF DIWALI FESTIVAL


మనం దీపావళి ఎందుకు చేసుకుంటున్నాం

హిందువుల అతి ముఖ్యమైన పండుగలలో ఒకటి దీపావళి... ఇది మొత్తం నాలుగురోజుల పండుగ... మెదటి రోజు త్రయోదశి ని ధనత్రయోదశి పేరుతో, రెండవరోజు చతుర్దశిని నరక చతుర్దశి పేరుతో , మూడవరోజు అమావాస్యను దీపావళి పేరుతో, నాలుగవ రోజు పాడ్యమిని బలి పాడ్యమి పేరుతో జరుపుకుంటాము. అయితే వీటిలో ధన త్రయోదశిని గుజరాత్-ఉత్తరాది రాష్ట్రాలలో... బలి పాడ్యమి కేరళలో బాగా జరుపుకుంటారు.. ఈ రెండు పండుగల గురించి మన తెలుగు రాష్ట్రాల వారికి పెద్దగా తెలియదు... 

దీపావళి రోజులలో మనం వెలిగించే ఈ దీపాలు మన పూర్వీకులకు మార్గ దర్శకాలుగా నిలుస్తాయని.. ఒక నమ్మకం... మనకు జన్మనిచ్చి మనమున్న స్థితికి కారణమయిన మన పెద్దలకు సంవత్సరంలో ఒక రోజు దీపం పెట్టడం మన కర్తవ్యం... 

దీపావళి లక్ష్మీదేవికి అత్యంత ఇష్టమైన రోజు ఆ రోజు ఇల్లంతా దీపాలు పెట్టటం వలన లక్ష్మీ దేవికి ప్రీతి కలుగుతుంది... అందుకే దీపాలతో ఇంటిని అలంకరిస్తారు...
కాంతి అంటే జ్యేష్టా(దరిద్ర దేవత-లక్ష్మీ దేవి అక్క)దేవికి ఇష్టం ఉండదు.. అందుకే ఇంటిలో దేదీప్యమానంగా అలంకరించడం వలన ఒకేసారి లక్ష్మీదేవికి ఆహ్వానం... పెద్దమ్మకు వీడ్కోలు చెప్పినట్లవుతుంది...ఇంట్లో ఉన్న జ్యేష్టాదేవికి వీడ్కోలుగా మతాబులు కాలుస్తారు... పూర్వ కాలం ఢమఢమ ధ్వనులు చేసేవారట.. అదే క్రమంగా మతాబులు కాల్చే అలవాటుకు దారి తీసిందని ఒక కథనం... 

మన పూర్వీకులు ప్రతి పండుగ ఒక ఋతువు ప్రారంభంలో లేదా ముగింపులో వచ్చేవిధంగా ప్లాన్ చేసారు... ఇప్పుడు మనం కార్తీక మాసంలో అడుగు పెడుతున్నాం... శీతల వాయువులను కలిగి ఎక్కువ బ్యాక్టీరియా ఉన్న వాతావరణానికి ఈ మతాబుల నుండి వచ్చే పొగ దాదాపు దోమలను.. ఇతర క్రిమి కీటకాలను సంహరించేది.. మతాబుల కాల్పులకు ఇది కూడా ఒక కారణమని ఒక కథనం....

ఇక పురాణ వివరాలకు వస్తే...

ఈ రోజే శ్రీరాముల వారు రావణసంహారానంతరము అయోధ్యకు తిరిగి వచ్చి భరతునితో సమావేశ మయ్యే (భరత్ మిలాప్) సందర్భం...

శ్రీకృష్ణుడు నరకాసురిని వధించిన రోజు...
వామనుడు... బలిచక్రవర్తిని పాతాళానికి అణచిన రోజు...
విక్రమార్కచక్రవర్తి పట్టాభిషేకము జరిగిన రోజు
ఇన్ని విశేషాలున్నాయి కాబట్టి.. ఈ రోజు మనకు అత్యంత పవిత్రమైనది... ఈ రోజు ఇంట్లో దీపం పెట్టడం అత్యంత శ్రేయస్కరం... కనీసం ఒక్క మతాబు అయినా కాల్చటం.. మన దరిద్రానికి మనం చెప్పే వీడ్కోలు...
పైన తెలిపిన ఏ విషయాలు కూడా శాస్త్రీయ ఋజువులు-- ఆధారాలు చూపించనవసరం లేదు.... ఇష్టమైన వారు పాటించవచ్చు... కుహనా వాదుల విమర్శలతో పనిలేదు...
తక్కువ ఖర్చు పెట్టండి... చుట్టూ ఉన్న సమాజాన్ని ఆదరించండి... పండుగలూ జరుపుకోండి.. తప్పు లేదు... అనవసర ప్రచారాలను నమ్మి జీవితంలో వేటినీ కోల్పోకండి... కలర్ లెస్ హోళీ/విగ్రహాలు లేకుండా వినాయకచవితి/ మతాబులు లేకుండా దీపావళీ చేసుకోలేం...
మిత్రులు, శ్రేయోభిలాషులందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు!

BEAUTIFUL WOMEN


NATURAL HEROINE POONAM BHAJWA


VILLAGE WOMEN PREPARING FOOD STUFF


HAPPY DEEPAVALI FESTIVAL TO ALL"దీపం జ్యోతిః పరం బ్రహ్మ దీపం సర్వతమోపహమ్ |
దీపేన సాధ్యతే సర్వమ్ సంధ్యా దీప న్నమోస్తుతే ||"
.
ఈ జ్యోతిని పరబ్రహ్మ స్వరూపంగా, మనోవికాసానికి, ఆనందానికి, నవ్వులకు, సజ్జనత్వానికి, సద్గుణ సంపత్తికి నిదర్శనంగా భావిస్తారు. అందుచేత దీపావళి రోజున జ్యోతి స్వరూపమైన మహాలక్ష్మిని పూజిస్తే అప్పులు తీరడం, ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోవడం, అష్టైశ్వర్యాలు చేకూరుతాయని పండితులు చెబుతున్నారు.
"చతుర్భుజాం చంద్రరూపా మిందిరా మిందు శీతలామ్
ఆహ్లాద జననీం పుష్టిం శివాం శివకరీం సతీమ్ ||"
.
అని ధ్యానించి.. తులసీ పూజానంతరం గృహమంతా దీపాలంకృతం చేయడం వల్ల
మహాలక్ష్మి కాలిఅందియలు ఘల్లుఘల్లుమని ఆ గృహంలో నివాసముంటుందని
విశ్వాసం.
దీపావళి శుభాకాంక్షలు

ENJOY DIWALI FESTIVAL


FREE FIRING CRACKERS


happy diwali festival


ARTICLE ABOUT SRI NETTIKANTI ANJANEYASWAMY TEMPLE, KASAPURAM, GUNTHAKAL MANDAL, ANANTHAPUR DISTRICT - INDIA


శ్రీ నెట్టెకంటి ఆంజనేయస్వామి , కసాపురం,గుంతకల్ మండలం, అనంతపురం జిల్లా

క్రీ.శ. 16 వ శతాబ్దములో విజయనగర సామ్రాజ్య చక్రవర్తి శ్రీకృష్ణదేవరాయల వారిని కుహు యనుదుష్టగండమునుండి రక్షించు నిమిత్తమై శ్రీవ్యాసరాయలవారు కొన్ని ఘడియలు సింహాసన మధిష్టించి రాజ్యపాలనచేసి తర్వాత శ్రీకృష్ణదేవరాయలవారిని సింహాసనాధిష్టునిచేసి సంతృప్తి చెంది అనంతరం ధర్మప్రచారార్థమై దక్షిణదేశయాత్ర గావించారు. ప్రతిదినము తన ప్రాణపతియగు శ్రీ ఆంజనేయస్వామిని ఆరాధింపక నీరు కూడా ముట్టని శ్రీ వ్యాసరాయలవారు తాను సందర్శించిన ప్రతిగ్రామమునందు శ్రీఆంజనేయస్వామి విగ్రహమును ప్రతిష్టింప ఏర్పాటు గావించినారు.

శ్రీ వ్యాసరాయలవారు తన యాత్రలో నేటి చిప్పగిరి (శిల్పగిరి)లో మజిలీ గావించినప్పుడు శ్రీఆంజనేయస్వామి శ్రీవ్యాసరాయలవారికి కలలో సాక్షాత్కరించి సమీపమునగల నెట్టికల్లు గ్రామమున ఎండువేపపుల్ల చిగిర్చిన ప్రదేశము తనకు ప్రీతికరమైన స్థలమని చెప్పి ఆ ప్రదేశమున తన విగ్రహమును ప్రతిష్టించుమని ఆదేశించి అంతర్థానమయ్యాడట.. మర్నాడు శ్రీవ్యాసరాయలవారు ఆ ప్రదేశమును చూచి శ్రీ ఆంజనేయస్వామివారి విగ్రహాన్ని తన శిష్యబృందముతో కలిసి నలబైఒక్క దినములు ప్రాణ ప్రతిష్ట చేసి శ్రీ ఆంజనేయస్వామిని నెలకొల్పారని వినికిడి.

నెట్టికల్లు గ్రామమున వెలసియుండుటచే నెట్టికంటి ఆంజనేయస్వామిగా పిలువబడుచున్నారు. శ్రీవ్యాసరాయప్రతిష్టితమగు శ్రీఆంజనేయస్వామి యెడల భక్తులు అపారమైన భక్తివిశ్వాసము మరియు అభిమానము కలిగియున్నారు, మరియు తమకు పట్టుకున్న గ్రహబాదలను తొలగించుటకు అనారోగ్యమును పోగొట్టుకొని ఆరోగ్యమును పొందుటకు, సంతానప్రాప్తికి శ్రీస్వామివార్ని ప్రతినిత్యము ఉదయం సాయంకాలములందు నిష్టతో ప్రదక్షిణలు గావించి ఉపవాసము చేస్తూ సేవించే భక్తులు నేడు అధికంగా ఉన్నారు.

అనంతపురం జిల్లా గుంతకల్ మండలంలో కసాపురం ఉంది. శ్రీ స్వామివారిని సందర్శింఛే యాత్రికులు గుంతకల్ నుండి పత్తికొండ వెళ్ళు ఆర్డినరీ బస్ సర్వీసులో ప్రయాణం చేసి చేరుకోవచ్చు. పాతబస్టాండు నుంచి ప్రతి 5 నిమి.ఆటోలు కలవు గుంతకల్ నుండి 4 కి.మీ దూరంలో ఉంది.శ్రీ నెట్టికంటి ఆంజనేయస్వామిని దర్శించి ఆయన కృపాకటాక్షములకు పాత్రులగుదురుగాక.

PURE GODAVARI


FIVE PLEASE


THE GOOD AND THE BAD


AMAZING PAINTING


SHUBH DIWALI FESTIVAL ON 23-10-2014DEEPAVALI SUBHAKHANKSHALU


GARALAKANTHUDU


గళమునందు గరళమున్నా హృదయమెంత అమృతమో
నేత్రమగ్నిహోత్రమైనా చూపులెంత శీతలమో
నమో నీలకంధరా నమో భోళా శంకరా
ఒంటి నిండ నాగులున్నా నవ్వులు నవనీతమే
పులిచర్మ ధారియైన పలుకులు మకరందమే
మేనంత భస్మమైన శ్మశానమే నివాసమైన
ఈయగలవీవే ఈశ్వర ఐశ్వర్యము
జన్మవైరులేగాని జగడమెరుగవెన్నడైన
ఎద్దు పులి ఎలుక పాము నెమలి కైలాసాన
నీ భక్తులు అసురులైన అల్పులు అజ్ఞానులైన
కరుణించి కడ తేర్తువు భవసాగరమ్మున

DEEPAVALI / NARAKA CHATHURDASI STORY IN TELUGU


నరక చతుర్దశి శుభాకాంక్షలు

ఆశ్వయుజ బహుళ చతుర్దశినే నరక చతుర్దశి అంటాం. ఈ నరక చతుర్దశి తర్వాతి రోజే దీపావళి. ఒక రాక్షసుణ్ణి మరణాన్ని ఆనందంగా పండుగ చేసుకోవడం – నరక చతుర్దశి విశిష్టత.నరకాసుర వధ – చతుర్దశి నాడు (ఆశ్వయుజ బహుళం) ఆకాశంలో రాసులస్తితిని సూచించేది. తులారాశి తూర్పు క్షితిజం మీద ఉదయిస్తుంటే పడమటి క్షితిజం మీద మేషరాశి అస్తమిస్తుంటుంది. నరకుడు భూదేవి కొడుకు. మేషం సహజంగా మంచిదే అయినా మూర్ఖత్వమూర్తి. కనుక అతని పాలన అంధకారమయం! ఆ రోజు మేష రాశి సూర్యాస్తమయ సమయంలో ఉదయిస్తుంది. అది అస్తమించే వరకు చీకటే! మేష రాశి అస్తమించే వేళకు తులారాశి తూర్పు దిక్కున క్షితిజం మీదికి వస్తుంది. స్వాతి నక్షత్రానికి వాయువు దేవత. దాన్ని అధిస్టించి నరకుని మీదికి బయలుదేరిన కృష్ణుడు – సూర్యుడు, సత్యభామ-చంద్రుడు. నరకుడు చనిపోగానే ఆకాశపు అంచులపై దీపచ్చాయాల్లో కన్యారాశి (కన్యల గుంపు) నరకుని బంధాలనుంచి విడివడి, తమను విడిపించిన సూర్యున్ని – కృష్ణున్ని నాయకునిగా చేసుకునింది. ఇలాంటి స్థితి నరక చతుర్దశి, దీపావళి రోజుల్లో తప్ప మిగిలిన రోజుల్లో లేదు. నరక భావాలు అంటే దుర్భావాలను, కృష్ణభక్తి అనే చక్రాయుధంతో ఖండింప చేసి, జీవుడు భవద్దర్శన ప్రాప్తితో ఆనందించాలి అనేది ఇందులోని అంతరార్ధం. నరాకాసురవధ స్త్రీ స్వాతంత్ర్యానికి నిదర్శనం.

HAPPY DEEPAVALI FESTIVAL


DIWALI FESTIVAL DECORATION


loading...