loading...

ఈ బ్లాగ్ లో పోస్ట చేయబడిన అన్నీ రకాల వంటలు, టిప్స్ సలహాలు కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కొసమే వాటిని ఉపయోగించే ముందు వాటికి సంబందించిన వారి మరియు డాక్టర్ సలహా తీసుకొని ఉపయోగించ మనవి.

Search This Blog

TWW FOLLOWERS

THIRUPPAVAI 1ST DAY - LORD SRI NARAYANA BY THE GREAT SRI Brahmasri Chaganti Koteswara Rao Garu


తిరుప్పావై 1వ రోజు - భగవంతుని మొదటి స్థానం నారాయణతత్వం
మార్గళి త్తింగళ్ మది నిఱైంద నన్నాళాల్
నీరాడ ప్పోదువీర్ పోదుమినో నేరిళైయీర్
శీర్ మల్గుం ఆయ్ ప్పాడి చ్చెల్వ చ్చిఱుమీర్గాళ్
కూర్వేల్ కొడుందోళిలన్ నందగోపన్ కుమరన్
ఏరారంద కణ్ణి యశోదై ఇళమ్ శింగం
కార్మేని చ్చెంగణ్ కదిర్మదియం పోల్ ముగత్తాన్
నారాయణనే నమక్కే పఱైతరువాన్
పారోర్ పుగళప్పడిందేలోర్ ఎమ్బావాయ్
నారాయణ మంత్ర ఉపదేశంతో వ్రత ప్రారంభం
"మార్గళి త్తింగళ్" మార్గశిర్షం మంచి మాసం, ఫలమును నిచ్చే మాసం. అలాంటి పన్నెండు మాసాలు మనకు ఒక సంవత్సరం అయితే, అది దేవతలకు ఒక రోజు అంటారు. దక్షినాయిణం వారికి రాత్రి అయితే ఉత్తరాయిణం పగలు. సంక్రాంతి రోజు సూర్యుడు దక్షినాయిణం నుండి ఉత్తరాయిణంకు మారుతాడు, అంటే సంక్రాంతికి ఒక నెల ముందుగా వచ్చే మార్గశీర్షం వారికి తెల తెల వారే సమయం. సత్వాన్ని పెంచేకాలం. కాబట్టి ఆచరణ ద్వారా మనం ఈమాసాన్ని వినియోగించుకోవాలి. "మది నిఱైంద నన్నాళాల్" చంద్ర కాంతి మంచిగా ఉండే కాలం, చంద్రుడు పెరిగే కాలం కబట్టి మనం మంచిరోజులుగా భావిస్తాం. "నీరాడ ప్పోదువీర్ పోదుమినో" స్నానం చేయటానికి వెల్దాం! ఎలాంటి స్నానం అది అంటే భగవంతుని కళ్యాణ గుణాలతో మన పాపాలను కడిగివేసుకొనే స్నానం. "నేరిళైయీర్" భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలనే జ్ఞానం మాత్రం చాలు ఈ వ్రతం చేయటానికి యోగ్యులమే.
"శీర్ మల్గుం ఆయ్ ప్పాడి" పంటలు బాగా పండే ఆ నందగోకులంలోని "చ్చెల్వ చ్చిఱుమీర్గాళ్" సంపన్నులైన గోప పిల్లల్లా, మనమూ అవ్వాలి శ్రీకృష్ణ ప్రేమ కోసం. ఏ భయమూ అవసరం లేదు. "కూర్వేల్ కొడుందోళిలన్ నందగోపన్ కుమరన్" పరమ సాత్వికుడైన నందగోపుని కుమారుడిగా మన వద్దకు వచ్చాడు కదా పరమాత్మ, ఏ అసురుల భారినుండి శ్రీకృష్ణునికి ముప్పు రాకుండా తాను కత్తి ఎల్లప్పుడు పట్టుకొని కాపాడుతూ ఉన్నాడు ఒక ఆచార్యునివలె. మరి నందగోపుడు మనవాడే కదా! "ఏరారంద కణ్ణి యశోదై ఇళమ్ శింగం" మరి ఆయనేమో తన చేష్టలతో యశోదమ్మ కళ్ళు అనందించి పెద్దగా అయ్యేట్టు చేస్తూ ఆమె ఒడిలో చిన్న సింహంపిల్లలా పెరుగుతున్నాడు. "కార్మేని" నల్లని మేఘంలాంటి ధివ్య కాంతులతో, అంతం లేని గుణాలు కల్గి, "చ్చెంగణ్ " వాత్సల్యం కల్గినవాడు. "కదిర్మదియం పోల్ ముగత్తాన్" చంద్ర సూర్యుల వంటి ముఖం కల్గినవాడు. మిత్రులతో ప్రేమగా శత్రువులతో కోపం కల్గినవాడు. "నారాయణనే నమక్కే పఱైతరువాన్" నారాయణ అనే మంత్రం ఉపదేశం చేస్తూ మనకు సర్వస్వం ప్రసన్నం చేస్తుంది గోదా "పారోర్ పుగళప్పడింద్" ఫలం సాక్షాత్తు పరమాత్మే, ఈ లోకంలోని వారందరికీ అందజేస్తుంది అమ్మ గోదా.
నారాయణ మంత్రం
ఈ వ్రతంలో మనం భగవంతున్ని ఎట్లాచూస్తామో వివరిస్తుంది. భగవంతుడు ప్రాదేశికుడై అల్ప ఫలాన్ని ఇచ్చేవాడైతే మనం స్వీకరించం. భగవంతునికి ఎన్నెన్నో రూపాలు ఉంటాయి. ఆకాశానికి అంతం లేనట్టుగా, సాగరంలో జలానికి అంతంలేనట్టుగా, మన జన్మలకీ కర్మలకీ అంతం లేనట్టుగా భగవంతుని కళ్యాణగుణాలకు కూడా అంతం లేదు. కేవలం ఆయన గుణాలకేకాదు ఆయన స్వరూపానికి కూడా అంతం లేదు కాబట్టే ఆయనను సర్వవ్యాపి అంటారు. ఇందుగలడని అందులేడని సందేహము వలదు అని ప్రహ్లాదుడు చెప్పినట్లుగా, అంతటా వ్యాపించి ఉండటం భగవంతుని గొప్పతనం.
ఆ వ్యాపనశీలాన్ని చెప్పే మంత్రాలే గొప్ప మంత్రాలుగా చెప్పబడి ఉన్నాయి. భగవంతుని వ్యాప్తిని చెప్పేవి కేవలం మూడే అవి "విష్ణు", "వాసుదేవ" మరియూ "నారాయణ". విష్ణు అంటే వ్యాపించిన వాడని అర్థం. వాసుదేవ అంటే అంతటా వసిస్తాడు-ప్రకాశిస్తాడు అని అర్థం. ఈ రెండు మంత్రాల్లో కేవలం వ్యాపించి ఉంటాడనే చెబుతాయి కాని ఎలావ్యాపించి ఉంటాడు, ఎందుకు వ్యాపించి ఉంటాడు అనే ప్రశ్నలకు సమాధానం లభించదు కనక ఆ మంత్రాలకు కొంచెం లోపం ఉంది అంటారు. కాని నారాయణ మంత్రం మాత్రం వ్యాప్తిని చెబుతుంది, వ్యాప్తి ఫలాన్ని చెబుతుంది, ఎందుకు వ్యాపించి ఉంటాడని వివరిస్తుంది. ఎందెందులో వ్యాపించి ఉంటాడని తెలియజేస్తుంది, ఆ వ్యాపించి ఉండే వాటితో సంబంధం గురించి తెలియజేస్తుంది.
నారాయణ అంటే ఒక అద్బుతమైన మంత్రం, నారములు అంటే సఖల చరాచర వస్తువులు అని అర్థం. అయణం అంటే ఆధారం అని అర్థం. సూర్యుడు మనకు ఉత్తరం నుండి ఆధారమైన కాలాన్ని మనం ఉత్తరాయణం, విడ దీస్తే ఉత్తర-అయణం అంటాం. నారాయణ శబ్దంలోని అయణ అనే పదాని అర్థం ఆధారం. ఈ సఖల చరాచర వస్తుజాతానికి ఆధారమైన వాన్ని నారాయణ అంటారు. మరి చరాచర వస్తువులలో ఎట్లావ్యాపించి ఉంటాడు, లోపల-బయట వ్యాపించి ఉంటాడని తెలియజేసేది నారాయణ మంత్రం. ఈ నారాయణ అనే శబ్దాన్ని రెండు సమాసాలు వివరిస్తాయి. ఒకటి తత్పురుష రెండవది బహువ్రిహి సమాసాలు. తత్పురుష అనేది నారములన్నిటికి తాను ఆధారమైన వాడు, ఆధారమై తనలోపల పెట్టుకున్నవాడు అని చెబుతుంది. మరి బహువ్రిహి సమాసం తానీ నారములన్నిటికి తాను లోపల ఉండి రక్షిస్తాడని చెబుతుంది. అర్థాత్ ఆయన లోపల మరియూ బయట వ్యాపించి ఉంటాడని. అయణ అనే శబ్దంచే ఆయన అన్ని గుణములు కల్గి, చేయిచాస్తే చాలు అందేట్టు ఉంటాడు కాబట్టి ఆయనకు సౌలబ్యాది గుణాలు ఉంటాయి. లోపల ఉంటాడు కాబట్టి దగ్గరగా ఉంటాడు, పైన కూదా ఉంటాడు కనక అయన పరుడు- అందుచే పరత్వం సౌలబ్యం లాంటి గుణాలు కల్గినవాడు. జ్ఞానులు కూడా ఈ నారములలోని వారేకనుక తాను జ్ఞానం కల్గి ఉంటాడు. చేయిజాస్తే అందేవాడు, వారిలోని దోషాలను ఎలా దూరంచేయాలో తెలిసినవాడు, దోషాలున్నా తన నుండి మనల్ని దూరం చేయని వాత్సల్యం కల్గినవాడు. దోషాలను తొలగించే శక్తి కూడా ఉంది. అర్థాత్ ఆయనలో పరత్వం ఉంది, సౌశీల్యం ఉంది, వీటన్నిటినీ తనవనుకునే స్వామిత్వం ఉంది, వీటి యొగ్యత గుర్తించే జ్ఞానంచే సర్వజ్ఞత్వం ఉంది, తను ఇలాచేస్తానంటె ఎవ్వరూ అడ్డనంత శక్తి ఉంది, ఎంత ఇచ్చినా తరగని నిండుతనం అంటే పూర్ణత్వం ఉంది.
అన్ని గూణాలు కల్గి ఉన్న ఈ మంత్రాన్ని మన ఆండాళ్ తల్లి మనకు ఊపాస్యమంత్రంగా అందించింది.
ఈ పాటలో ఆత్మ ఉజ్జీవనానికి చేయాల్సిన కార్యక్రమం ఏమిటో తెలియజేస్తుంది. శ్రీకృష్ణుడు అందరినీ కలిసి రమ్మన్నాడు, శారీరక సుఖాలు ఏకాంతంలో అనుభవించేవి, కాని భగవత్ అనుభవం అందరితో కలిసి చేసేవి, దాన్నే గోష్టి అంటారు. ఆండాళ్ తల్లి అందరితో కలిసి, నారాయణ మంత్రంతో ముందుకు వెళ్ళుదాం అంటోంది, దీనికి యోగ్యత కేవలం కోరిక మాత్రం చాలు అని ధైర్యం చెబుతోంది.

HOUSE WIFES CHIT CHAT


BRIDAL COLLECTION OF CLASSIC BANGLESCOFFEE DEAR


CIRCLE FLOWER LIGHT MUGGU


FOUR PEACOCK EYES MUGGULU


100 RUPEES ONE SELFIE


THIRUPPAVAI PASURAMU - 1


DHANURMASAMU - MARGASEERSHA VRATHAM


IMPORTANCE OF DHANURMASAM - STARTS FROM 16-12-2015


3D COLOR LIGHTS MUGGU


SPARROWS BIRDS MUGGU


DHANURMASAM - THIRUVEMBHAVAI


INFORMATION ABOUT DHANURMASAM - STARS ON 16-12-2015


Hanuman Temple That Fulfills Wishes, With guarantee! GULBURGAHకొరిన కోర్కెలను తీర్చు కోరంటి హనుమంతుడు ,గుల్బర్గా

RICH DESIGNER WORK BRIDAL HALF SAREE


FLOWER DESIGNER MUGGU


FLOWER LEAVES DESIGNED NECKLACE SETSHINDI RHYMES - PYASA KOWWA


HINDI VARNAMALA - KIDS RHYMES IN HINDI


DHOBI AAYA HINDI RHYMES FOR KIDS


BILLI MOUSI HINDI RHYMES LYRICS COLLECTION


SANKRANTHI FESTIVAL LATEST DARK COLOR HOUSE WIFE SAREESHINDI RHYMES LYRICS MACHALI JHAL KI RANI


FESTIVAL SPECIAL GOLD ORANGE SHADE PATTU SAREE


TRADITIONAL GOLDEN NECKLACE SET WITH EAR RINGS


HINDI RHYMES LYRICS AALU FOR KIDS


MAHA SHAKTHI


3D DIAMOND SHADES MUGGU


HINDI RHYMES WITH WORDS


FOOD ITEMS - REFRIGERATION TIPS


PEACOCK SAT ON A BRANCH OF A TREE ARTISTIC RANGAVALLI


HINDI RHYMES FOR TELUGU KIDS - BILLI GAYI DELHI - CAT WENT TO DELHI


WHO IS EKALAVYA SIR


GOOD MORNING EVERYBODY


GRAND MOTHER - NANI - HINDI RHYMES COLLECTION


FOUR FLOWERS SIMPLE MUGGU


HEALTH WITH CLAY POTS


మట్టి పాత్రలు గుర్తున్నాయా?

అల్యుమినియం ( సిల్వర్, సత్తు, ) పాత్రలతో వంట చేయడం మానండి మీ కుటుంబ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడండి
లోహ పాత్రలో వంట మీకుటుంబ ఆరోగ్యానికి పెడుతుంది మంట
మీకు తెలుసా బ్రిటీషు ప్రభుత్వం వారు భారత దేశ స్వతంత్ర పోరాట యోధులను అనారోగ్యం పాలు చేయడానికి షుమారు వంద సం!! రాల క్రిందట ప్రప్రధమంగా జైళ్ళల్లో అల్యుమినియం పాత్రలను ప్రవేశ పెట్టారు ఈ పాత్రలలో వంట చేసినా, వండినదానిని నిలువ చేసినా, వీటిలో భోజనం చేసినా ఆ పదార్థాలు విష తుల్యం అవుతాయి, క్రమంగా వారికి బి పి షుగర్ కీళ్ళనొప్పులు కాలేయ సమస్యలు, రకరకాల కాన్సర్ లు మొదలవుతాయి ఆవిధంగా స్వతంత్ర సమరయోధులను నిర్వీర్యం చేయడానికి బ్రిటీషు పాలకులు కుట్ర పూరితంగా అల్యుమీనియం పాత్రలను తొలిసారిగా జైళ్లలో ప్రవేశ పెట్టారు, స్వాతంత్ర్యం వచ్చింది బ్రిటిషు వారు వెళ్ళిపోయారు కాని అల్యుమినియం జైళ్లలో నుంచి మన వంట గదులలోకి చేరింది. ఆ తరువాత కొన్ని సం!! రాలకే అంతవరకూ లేని కొత్త వ్యాదులు షుగర్, కీళ్ళ నొప్పులు, లివర్ వ్యాదులు, కిడ్ని సమస్యలు, గుండె సమస్యలు మన దేశంలో అనూహ్యంగా పెరిగిపోయాయి దీనికి కారణం కేవలం అల్యుమినియం పాత్రలలో వంట చేయడమే అన్న నిజం చాలా పరిశోధనల లో వెల్లడైంది కనుక అందరు ఇప్పటికైనా మేల్కొనండి

మనం ఏం చేయగలం ??? మీకు మట్టి పాత్రలు గుర్తున్నాయా? ఒక్క నిమిషం ఆగండి – మట్టి పాత్రలో వంటచేస్తే చాల రుచిగా ఉంటుంది, ఎక్కువ కాలం చెడిపోకుండా నిలువ ఉంటాయి. కావాలంటే మీ అమ్మమ్మనో, నానమ్మనో అడగండి చెపుతారు. అసలు మట్టిపాత్రలో ఏముందో చూద్దాం పాత్రలు తయారు చేసే బురద మట్టిని సిరామిక్ అంటారు ఈ సిరామిక్ కు వేడి తగలగానే ఇన్ ఫ్రా రెడ్ అనే కంటికికనిపించని కిరణాలు ( ఇన్ విజబుల్ రేస్ ) ఉత్పత్తి అవుతాయి ఈ కిరణాలు ప్రసరించిన ప్రాంతమంతా పూర్తి స్థాయిలో శుద్ధి చేయబడుతుంది, మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది ఎవరైనా పిల్లలు బలహీనంగా, తక్కువ బరువుతోపుట్టినా, పుట్టుకతోనే పసిరికలు లేక ఏదైనా అనారోగ్యంతో పుడితే ఇంక్యుబేటర్ అనే పరికరం లో ( లైట్ కింద పెట్టారు అని అంటారు ) కొన్ని గంటలపాటు ఉంచుతారు ఆ పరికరం లో ఉండే లైట్ ద్వారా ఇన్ ఫ్రా రెడ్ కిరణాలను ప్రసరింపజేసి పుట్టిన పిల్లల శరీరాన్ని పూర్తిగా శుద్ధి చేస్తారు కేవలం కొద్ది గంటలలోనే పాపకు పూర్తి స్తాయిలో ఆరోగ్యాన్ని సరి చేయగల శక్తి ఈ కిరనణాలకే ఉంది. మరి మట్టి పాత్రలో రోజు వంట చేస్తే? పురుగు మందుల అవశేషాలను పూర్తి స్థాయిలో నిర్వీర్యం చేసి పదార్ధం లోని పోషక విలువలను ఏమాత్రం వృధా కాకుండా చేయడమేకాక పోషకాలకు అదనపు చురుకుదనం కలిగించి ఆహారాన్ని అమృతతుల్యంగా మారుస్తాయి అందుకే ఈ పాత్రలో చేసిన వంటకాలకు ఎక్కువ రుచి, ఎక్కువ నిలువ సామర్థ్యం చేకూరుతాయి, ప్రకృతి వైద్యం లో బురద స్నానం ( MUD BATH ) గురించి మీకు తెలిసే వుంటుంది శరీరం నిండా బురద పూసి ఎండలో ఉంచుతారు అందులో కూడా ఇవే కిరణాలు ఉత్పత్తి అయి రోగి శరీరాన్ని శుద్ధి చేయడం ద్వారా వ్యాది నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. మట్టి పాత్రలు వాడండి మీకుటుంబ ఆరోగ్యం కాపాడుకోండి

SOHA ALI KHAN IN BEAUTIFUL DESIGNER SAREES

THROAT INFECTION HEALTH TIPS WITH HONEY - LIME JUICE - HERBAL GREEN TEA ETC


గొంతు నొప్పా

* అరగ్లాసు వేణ్నీళ్లలో చెంచా తేనె, చెంచా నిమ్మరసం వేసుకుని తాగాలి. వేడిగా ఉండగానే కొద్దికొద్దిగా తాగితే గొంతు నొప్పి తగ్గుతుంది. అరగ్లాసు పాలల్లో కొద్దిగా మిరియాల పొడి వేసి తాగితే గొంతునొప్పి అదుపులో ఉంటుంది. గొంతునొప్పితో పాటూ జలుబూ ఉంటే అరగ్లాసు పాలల్లో కొద్దిగా పసుపు వేసుకుని తాగాలి.

* ఇలాంటప్పుడు హెర్బల్‌ లేదా గ్రీన్‌టీ తీసుకోవడం మంచిది. దానివల్ల హాయిగా అనిపిస్తుంది. ఆ సమస్య నుంచి ఉపశమనం పొందడమూ సులువవుతుంది. సూప్‌ తీసుకోవడం కూడా మంచి పరిష్కారమే.

* లవంగాలు పంటి నొప్పినే కాదు, గొంతునొప్పినీ అదుపులో ఉంచుతాయి. యాంటీ బ్యాక్టీరియల్‌గానూ వ్యవహరిస్తాయి. అందుకే రెండుమూడు లవంగాలను బుగ్గన పెట్టుకుని వాటినుంచి వచ్చే రసాన్ని చప్పరించాలి. అవి మెత్తగా అయ్యాక నమిలి తినేయొచ్చు.

DHANURMASAM - THIRUPPAVAI - THIRUVEMBAVAI


AYYAPPA DEEKSHA - HEALTH BENEFITS


అయ్యప్పదీక్షతో ఆరోగ్యం 

స్వామి అయ్యప్ప దీక్షలో ఆరోగ్య రహస్యాలెన్నో దాగి ఉన్నాయి. తెల్లవారు జామున బ్రాహ్మీముహూర్తంలో నిద్రలేచి, చన్నీటి తలస్నానం చేయడం వలన రాత్రివేళ చంద్రకిరణాలు, నక్షత్రకాంతి నీటికి సోకడం వలన నీరు స్వచ్చంగా పవిత్రంగా ఉండి ఉత్సాహాన్ని కలుగజేస్తుంది.

తెల్లవారుఝామున చేసే స్నానాన్ని దేవతా స్నానంగా పేర్కొంటారు. స్నానపు గదిలో స్నానం కన్నా నదీ స్నానం లేక బావివద్ద చేసే స్నానం శ్రేష్ఠం. ప్రవహించే నీరు శరీరాన్ని ఉత్తేజపరుస్తుంది.

తడిచేసిన విభూదిని నుదుటిపై అలంకరించు కోవడం వలన శరీరంలో విద్యుత్ ప్రవహించి నూతన శక్తి వస్తుంది. విభూది, చందనం, కుంకుమ ధరించడం వలన ముఖ వర్చస్సు పెరుగుతుంది. మనసు పవిత్రంగా నిర్మలంగా ఉండడానికి దోహదపడుతుంది.

ముఖక్షవరం చేసుకోకుండా గెడ్డాన్ని పెంచుకోవడం వలన శరీరంపై మమకారం తగ్గుతుంది.

అహంకారాన్ని దూరం చేస్తుంది. చెప్పులు లేకుండా నడవడం వల్ల శబరిమల యాత్రలో అడవులలో కొండలపై సులువుగా నడవడానికి పాదాలు మొద్దుబారి అలవాటు పడతాయి. పాదాలలో రాళ్ళు, రప్పలు వంటివి గుచ్చుకోవడం పాదాలలో వున్నా కొన్ని నాడులు (ఆక్యుప్రెషర్) ఉత్సాహాన్ని కలిగించి మనకు తెలియకుండానే భక్తి పారవశ్యానికి లోనవుతాము.

ప్రతిరోజూ రెండుపూటలా స్నానానంతరం దీపారాధన చేసి పూజ చేయడం వలన అయ్యప్పస్వామి శరణాలు ఉచ్చరించడం వల్ల ఆధ్యాత్మిక చింతన అలవడి భక్తి పారవశ్యాన్ని కలుగజేస్తుంది. తరచూ దేవాలయ సందర్శన, సంత్సంగం, భజనల వల్ల భక్తి భావం పెరిగి మనసంతా నిర్మల చిత్తంతో నిండిపోతుంది. ఉదయం వేళ, సాయంత్రం వేళ రోజూ దేవాలయాలకు, భజనలకు నడచి వెళ్లి రావడం వల్ల తెలియకుండా మార్నింగ్ వాక్, ఈవినింగ్ వాక్ చేసినట్లవుతుంది.

బ్రహ్మచర్య వ్రతం వల్ల బుద్ధిబలం, మనోబలం, దేహబలం పెరుగుతుంది. బ్రహ్మచర్యం వలనే దేహబలంతో ఆంజనేయుడు, బుద్ధిబలంతో నారదుడు మనకు ఆరాధ్యదైవాలయ్యారు. నేలమీద చాపపై నిద్రించడం వలన వెన్నుపూస, దేహము గట్టిపడి, శరీరం స్వాధీనంలో వుండి పర్వతారోహణ సులువుగా చేయడానికి దోహదపడుతుంది.

ఏకభుక్తము సాత్వికాహారము మితంగా భుజించడం వల్ల శరీరము తేలికగా వుండి ఉత్సాహంగా యాత్రలో నడవడానికి తోడ్పడుతుంది. మితంగా ఆహారము ఒక క్రమ పద్ధతిలో శుచి, శుభ్రత పాటించి సకాలంలో తినడం వల్ల ఎక్కడ పడితే అక్కడ బయట ఆహారాన్ని తినకపోవడం వలన ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. మద్యమాంసాదుల జోలికి పోకుండా, పోగాగ్రాగడం, జూడమాడడం వంటి దుర్వ్యసనాలకు దూరంగా ఉండడం వల్ల రోగాలు దరికి చేరావు. దీక్షలో కొందరు కాఫీ, టీలు కూడా విసర్జించి పళ్ళు పాలు మాత్రమే స్వీకరించడం వల్ల ధృడంగా ఆరోగ్యవంతులుగా ఉంటారు.

MAGNIFICIENT RANGOLI ART


loading...