ఈ బ్లాగ్ లో పోస్ట చేయబడిన అన్నీ రకాల వంటలు, టిప్స్ సలహాలు కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కొసమే వాటిని ఉపయోగించే ముందు వాటికి సంబందించిన వారి మరియు డాక్టర్ సలహా తీసుకొని ఉపయోగించ మనవి.

Search This Blog

TWW FOLLOWERS

POOR FIGHTER - OLD CHANDAMAMA STORY IN TELUGUMETAFARMIN - PANCREAS CANCER STOPPER - EXPERTS SAYS


QUOTATIONS OF MAXIM GORKI, ALBERT EINSTEIN, GOTHE, JAMES COLLECTION

LARGE COLLECTION OF COLOURFUL FESTIVAL RANGOLI PATTERNS


CHANGE IN FOOD HABBITS LEADS TO GOOD SLEEPING - EXPERTS SAYS


MAHATMA GANDHI TELUGU QUOTATIONS COLLECTIONFISH FOOD IS GOOD TO PREGNANT WOMEN / MOTHER AND THE BABY - EXPERTS SAYS


DR.B. R. Ambedkar QUOTATIONS IN TELUGU AND ENGLISHB. R. Ambedkar/Quotes
Life should be great rather than long.
Cultivation of mind should be the ultimate aim of human existence.
Men are mortal. So are ideas. An idea needs propagation as much as a plant needs watering. Otherwise both will wither and die.
I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved.
I like the religion that teaches liberty, equality and fraternity.
Every man who repeats the dogma of Mill that one country is no fit to rule another country must admit that one class is not fit to rule another class.
The relationship between husband and wife should be one of closest friends.
A great man is different from an eminent one in that he is ready to be the servant of the society.
Political tyranny is nothing compared to the social tyranny and a reformer who defies society is a more courageous man than a politician who defies Government.
Law and order are the medicine of the body politic and when the body politic gets sick, medicine must be administered.

FACE BOOK BROTHER


DONT NEGLECT WHEN EYES BECOMES RED - CONSULT YOUR NEAREST DOCTOR IMMEDIATELY - REDDISH EYE CARE TIPS IN TELUGU


THE GREAT SWAMY VIVEKANANDA LIFE QUOTATIONS COLLECTION IN TELUGU
FASTING is always good for health - EXPERTS SAYS - TRY ITFasting is primarily a movement of willing abstinence or reduction from certain or all food, drink, or both, for a period of time. An absolute fast is normally defined as abstinence from all food and liquid for a defined period, usually a period of 24 hours, or a number of days.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...