loading...

ఈ బ్లాగ్ లో పోస్ట చేయబడిన అన్నీ రకాల వంటలు, టిప్స్ సలహాలు కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కొసమే వాటిని ఉపయోగించే ముందు వాటికి సంబందించిన వారి మరియు డాక్టర్ సలహా తీసుకొని ఉపయోగించ మనవి.

Search This Blog

TWW FOLLOWERS

CHANGE THE WAY TO CONTROL CHILDREN - CHILD CARE TELUGU TIPS


KAJOL FEAR ABOUT SPARROWS - CINECHIT CHAT NEWS


USE HAIR SPRAY TO CLEAN LEATHER ARTICLES - TELUGU TIPS


TELUGU POETRY FIND OUT THE TRUTH


CHIKEN WINGS GOOD FOR CHILDREN EXPERTS SAYS


STUNNING TOLLYWOOD HOT DANCING BEAUTY ILIYANA


TEACHER BECOMES STUDENT - CHANDAMAMA MORAL STORY IN TELUGU FOR KIDS


WHAT IS WARTS - PULIPIRULU - HOW IT EFFECTS HUMAN BODY - HOW TO REMOVE WARTS WITH KITCHEN ITEMS - TYPES AND TREATMENT INFORMATION IN TELUGU


Warts are skin growths that are caused by the human papillomavirus (HPV). There are more than 60 kinds of HPV, some of which tend to cause warts on the skin. HPV stimulates quick growth of cells on the skin's outer layer. In most cases, common warts appear on the fingers, near the fingernails, or on the hands. Certain types of HPV can also cause warts to appear in the genital area.

Types of Warts

  • Plantar warts: This type of wart usually appears as flesh-colored or light brown lumps that are flecked with small clotted blood vessels that appear as tiny black dots. Plantar warts appear on the soles of the feet.
  • Genital warts: Genital warts can appear in the pubic area, on the genitals, in or around the anus, and/or in the vagina. They look like small flesh-colored, pink, or red growths. The warts may look similar to the small parts of a cauliflower or they may be very tiny and difficult to see. They often appear in clusters of three or four, and may grow and spread rapidly. They usually are not painful, although they may cause mild pain, bleeding, and itching. HPV infection is the most common sexually transmitted disease in North America and certain forms of the virus can causecervical cancer.
  • Flat warts: This type of wart is more common in teens and children than in adults. Flat warts are smoother, flatter, and smaller than other warts and they generally occur on the face. Flat warts also can appear on the legs, especially among females.
Warts are caused through direct contact with HPV, which is contagious. HPV may spread by person-to-person contact or through direct contact with an object used by a person with the virus. The virus that causes warts also can spread to other places on the body of the person with warts.

How Are Warts Treated?

In most cases, warts found on the skin are harmless and can disappear without treatment. However, genital warts should be evaluated by a doctor.
Sometimes, warts may recur after treatment and more than one type of treatment may be necessary. Although practitioners attempt to clear warts quickly, most methods require multiple treatments. Treatments may include:
  • Freezing: In this treatment, a doctor will use liquid nitrogen to freeze a wart. Ablister forms around the wart and the dead tissue falls off within about a week.
  • Cantharidin: This substance, an extract of a blister beetle and applied to the skin, forms a blister around the wart. After cantharidin is applied, the area is covered with a bandage. The blister lifts the wart off the skin so the doctor can remove the dead portion of the wart.
  • Other medications: These include bleomycin, which is injected into a wart to kill a virus, and Aldara, an immunotherapy drug that comes in the form of a prescription cream. Although Aldara is stated for genital warts, it is modestly effective on other types of warts.
  • Minor surgery: When warts cannot be removed by other therapies, surgery may be used to cut away the wart. The base of the wart will be destroyed using an electric needle or by cryosurgery (deep freezing).
  • Laser surgery: This procedure utilizes an intense beam of light (laser) to burn and destroy wart tissue.

KARTHIKAMASAM PUJA DETAILS FROM DAY TO 30TH DAY AND DETAILED CHART SHOWING THE IMPORTANCE KARTHIKAMASAM 30 DAYS IN TELUGUFREEHAND PEACOCK SITTING ON A FLOWER RANGOLI ART


BEAUTIFUL DAILY KOLAMS COLLECTION - FLOWERS KOLAM ART PATTERNS


LOVE BIRDS - LOVELY PEACOCKS RANGOLI ART


BOMMALA KATHA BY SRI RAMAKRISHNAFUTURE BUDGET PLANNING TIPS IN TELUGU


SKIN CARE WITH KALABANDHA LEAVES


కలబందలో కొన్ని యాంటీఆక్సిడెంట్స్ మరియు స్కిన్ లైటనింగ్

 లక్షణాలుండటం వల్ల ఇది నెక్ స్కార్స్ ను నేచురల్ గా మాయం చేస్తాయి . 

అలోవెర లీఫ్ లోని ఫ్రెష్ జెల్ ను ముఖం మరియు నెక్ స్కార్స్ మీద 

అప్లై చేసి 30 నిముషాల తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో శుభ్రం చేసుకోవాలి. 

దీన్ని రాత్రుల్లో కూడా అప్లై చేసి ఉదయం కడిగేసుకోవచ్చు. 

ఇది చర్మాన్ని సాఫ్ట్ గా మార్చుతుంది మరియు మచ్చలను మాయం చేస్తుంది.

SIMPLE DAILY KOLAM ART PATTERNS


FREEHAND FOREST ANIMALS KOLAM ART


WOMEN HEALTH AND BEAUTY TIPS ARTICLE IN TELUGU - PIMPLES AND BLACK HEADS REMOVAL WITH NATURAL FOOD ITEMS LIKE FRUITS AND VEGETABLES
SRI VADDADHI PAPAYYA'S ART OF A BEAUTIFUL WOMEN IN CHANDAMAMA


FATE CHANGE - GOOD LIFE - TELUGU KIDS PICTURES STORY


WHAT IS THE MEANING OF "ASTA BHOGALU" ACCORDING TO HINDU PURANAS


BENGAL TIGER BEAUTY TAMANNA - HOT NAVAL SHOW PIC


LIFE QUOTATIONS BY WORLD GREAT PEOPLE


STORY ABOUT THE GREATNESS OF KAVAN - CHANDAMAMA SHORT STORY
YOGA GUIDE

FESTIVAL SHANKAM STAR MUGGU


YOU IDIOTS


YOGA EBOOK

MODERN SMART PHONE


TRUE SOFT NATURAL BEAUTIESPUJA JAVERI TOLLYWOOD ACTRESS CINE CHIT CHAT


LORD VENU GOPALA SWAMY HD PICS


LADI ORIENTED MOVIES BY SAMANTHA


INCREASE SKIN BRIGHTNESS WITH KITCHEN ITEM - CURD


HAND WORK ARTS CIGAR HOUSE


TAMIL BEAUTY CATHERINE TRESSAGHANTASALA SONG - MUKKOTI DEVATHALU


SOUTH CINEMA ITEM GIRLS
loading...