ఈ బ్లాగ్ లో పోస్ట చేయబడిన అన్నీ రకాల వంటలు, టిప్స్ సలహాలు కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కొసమే వాటిని ఉపయోగించే ముందు వాటికి సంబందించిన వారి మరియు డాక్టర్ సలహా తీసుకొని ఉపయోగించ మనవి.

Search This Blog

TWW FOLLOWERS

REDUCE CHOLESTROL WITH DAILY WALKING - HEALTH WITH WALKING


SELF DRIVING VAN - VEE PAD - MADE IN NETHERLANDS


INFORMATION ABOUT Sri Prasannanjaneya Swamy TEMPLE AT SINGARAKONDA - PRAKASAM DISTRICT - INDIA
Sri Prasannanjaneya Swamy Temple History
According to the history Sri Lakshminarasimha Swamy temple which is there on Singarakonda hill was built in 14th century, during the regime of King Devarayalu. There is an evidence of Sila Sashan written on the Garuda Stambham says that this temple was built during the year 1443-44. The following are the strong beliefs.
During the 14th century, Singanna a devotee of Lakshminarasimha Swamy used to live in a village near by the hill. His daughter named Narsamma used to take their cows for gazing on the hill. They observed that one of the cows was not giving milk for several days. To find out the reason, Singanna followed the cow secretly and observed that the cow went to a rock on the hill and stood. A boy came out of the rock and sucks the milk from the cow and disappeared. Singanna felt that his beloved God Sri Lakshminarasimha Swamy only came as a boy and took the milk from the cow. Singanna built the Sri Lakshminarasimha Swamy temple on the hill with this belief. Later on people started calling this hill as Singarakonda.
Around 210 years ago (end of 17th century), during the inauguration of Dwaja Stambham in the premises of Sri Lakshminarasimha Swamy temple, thousands of devotees were witnessed that a Yogi installed Sri Prasannanjaneya Swamy idol at Bhavanasi tank below the Singarakonda hill and disappeared. The devotees started praying Sri Prasannanjaneya Swamy at Singarakonda.
There is another strong belief that Sri Hanuman was stayed a day at Singarakonda during his way to Srilanka to search Sita Devi. This could be the reason that Sri Prasannanjaneya Swamy idol is facing south which is a very rare Sri Hanuman darshan for devotees.
As per the Vastu Pandits, this Pilgrimage center has a very good Vastu, as North-East is having a big Bhavanasi tank with full of water and South-West is having Singarakonda hill. Sri Lakshminarasimha Swamy as the kshetra Palaka is another speciality for this temple.
Approach to Singarakonda
How far: 290 km from Hyderabad, 110 km from Vijayawada, 36 km from Ongole and 5 km from Addanki.
Air: Nearest airport is Vijayawada.
Rail: Nearest Railway station is Ongole. All the express trains and passenger trains going from Hyderabad & Vijayawada to Chennai stop at Ongole.
Road: Nearest Bus station is Addanki. Buses from Hyderabad, Vijayawada and Ongole to Addanki are available.
Stay: Devasthanam Choultry at Singarakonda.


SEXY HOT CHARMING TOLLYWOOD BEAUTY RAASI KHANNA GLAMOUR PICS


ADVNETURE AT araku katiki waterfalls


SOFT CORE BEAUTY HANSIKA IN FULL LENGTH BLACK DRESS


INFORMATION ABOUT CELEBRATIONS OF LOVE VALENTINES DAY AND NEXT DAY AS PROPOSE DAY- PROSPEROUS DAY


2016 GRAMI AWARDS BEAUTY TAYLOR SWIFT


MODEL IN BEAUTIFUL DARK COLOR SAREE


POLLUTION INCREASES DAY BY DAY WHICH EFFECTS GENERAL LIFE IN INDIA


YEARLY MARY MATHA FESTIVAL AT GUNADALA IN FEBRUARY 9 - 11 2016 PHOTO PIC


BOLLYWOOD SUCCESSFUL HEROINE Nimrat Kaur FASHION CHIT CHAT


GOLDEN LOVE STORY WITH COMPUTER GRAPHICS


DO ANY WORK WITH SINCERIETY AND U WILL DEFINITELY GET FRUITFUL RESULTS


MODERN SHIRT CARTOON


MILKY BEAUTY WITH GOLDEN COLOR DRESS - PRANITHA


KNOW ABOUT YOUR HEART - ARTICLE ABOUT HEART WORKING - HEART PROBLEMS - HEART SECRETS - FULL CONTROL OVER HEART - HOW HEART EFFECTS - DISORDER OF HEART - HEART ATTACT ETC - FULL INFORMATION ABOUT HEART IN TELUGU


Valentine's Day TIPS FOR DINNER BY LOVERS


PUT CHECK TO PCOD ( polycystic ovarian disease) WITH HOMEO CARE MEDICINE - DOCTORS ADVISE in teluguPCOD ( polycystic ovarian disease) is one of the commonest causes of infertility. Patients have multiple small cysts in their ovaries that occur when the regular changes of a normal menstrual cycle are disrupted. The ovary is enlarged; and it produces excessive amounts of androgen and estrogenic hormones.

2016 SUMMER SO HOT GURU


DRINKING WATER IN REGULAR INTERVALS GIVES SHINY SKIN


NEW BOOK RELEASED - VATHAVA MAA VURIKI - TELUGU POETRY


CHEAPEST MOBILE - SMART PHONE BY RINGING BELLS


JOOLI-2 BOLLYWOOD HOT MOVIE HERIOINE LAKSHMI RAI - HOT CINE CHIT CHAT


MENTAL PEACE WITH DYANAM - YOGA


BAKAR APP - CREATORS THREE HYDERABADI STUDENTS


MOVIE CHIT CHAT ON FULL MOON MOVIE


BABA RAMDEV TOUCHED 2000 CRORES BUSINESS TURNOVER - GREAT BABA


YEAR 2016 MAY VIEW FIVE ECLIPESES AROUND THE WORLD


GOOD NEWS 2 DIABETES PATIENTS - NEW MEDICINE INVENTED FOR DIABETES PATIENTS


CURRENCY NOTES CAUSES ILL HEALTH - EXPERTS ANALYSIS


EATING POTATOs DURING PREGNANCY CAUSES / LEADS 2 DIABETES PROBLEMS


JUHICHAWLA CHIT CHAT ON PRESENT EDUCATION BUSINESS


BLOOD TEST CONTROLS USAGE OF ANTIBIOTICS


POWER OF RAJANI - WORKING SIMULTANEOUSLY TWO MOVIES - ROBO-2 WITH KABALI TAMIL MOVIE NEWS IN TELUGU


MEN BEAUTIFICATION TIPS


BOLLYWOOD STUNNING SEXY BEAUTY ANUSHKHA SHARMA


TOLLYWOOD ACTRESS SHRIYA IN TRADITIONAL ORANGE SALWAR


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...