ఈ బ్లాగ్ లో పోస్ట చేయబడిన అన్నీ రకాల వంటలు, టిప్స్ సలహాలు కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కొసమే వాటిని ఉపయోగించే ముందు వాటికి సంబందించిన వారి మరియు డాక్టర్ సలహా తీసుకొని ఉపయోగించ మనవి.

Search This Blog

TWW FOLLOWERS

INFORMATION ABOUT SRI CHANDALA KESAVA DAS - THE FIRST TELUGU MOVIE WRITER


KILL SILENCE BETWEEN WIFE AND HUSBAND


A TRIBUTE TO SRI CHANDHALA KESAVA DAS - FIRST TELUGU CINE POET


LIFE STORY OF THE GREAT TOLLYWOOD PRODUCER - SRI B.N.REDDY - PART-3

LIFE STORY OF THE GREAT TOLLYWOOD PRODUCER - SRI B.N.REDDY - PART-2


LIFE STORY OF THE GREAT TOLLYWOOD PRODUCER - SRI B.N.REDDY - PART-1


PUDINA KOTHIMERA PAKAM


cocktail diamond ring


Arajakam - telugu short story of old chandamama

amazing and beautiful colour stone CHAIN


NATURAL DISASTER WITH THUNDER STORMS


FULL STORY ABOUT BREXIT


FESTIVAL ROBO LAMPS RANGOLI ART


ENGLISH MEDIUM DOG TRAINING


BABY RAVAN DEAR


CHIRU MOVIE MANIA


FESTIVAL STYLED PUJA RANGOLI ART IDEAS


LOVELY GRAPHIC BEAUTYINSTANT BEAUTY TIPS - INSTANT BEAUTY WITH BADAM MENTHI ROSES FACE PACK


FOUR BIRDS 7-1 STRAIGHT DOTS MUGGULU


SIMPLE BIG STONES EAR RINGS


PUDINA SQUASH RECIPE


PUDINA ROWTHA RECIPE


ZEERA PANI TELUGU RECIPE


LIST OF EYE CARE NATURAL FOOD ITEMS - CARROT - PALAK - BADAM - FISH - EGGS


CURD PUDINA RECIPE


WHAT IS ALLERGY - DIFFERENT TYPES OF ALLERGIES

Allergy
A condition in which the immune system reacts abnormally to a foreign substance.
Most common types
 • Drug allergy
  An abnormal reaction of the immune system to a medication.
 • Food allergies
  An unpleasant or dangerous immune system reaction after a certain food is eaten.
 • Contact dermatitis
  A skin rash caused by contact with a certain substance.
 • Latex allergy
  An allergic reaction to certain proteins found in natural rubber latex.
 • Allergic asthma
  Asthma triggered by exposure to the same substances that trigger allergy symptoms.
 • Seasonal allergies
  An allergic response causing itchy, watery eyes, sneezing and other similar symptoms.
 • Animal allergy
  An abnormal immune reaction to proteins in an animal's skin cells, saliva or urine.
 • Anaphylaxis
  A severe, potentially life-threatening allergic reaction.
 • Allergy to mold
  An abnormal immune reaction to mould spores.
Consult a doctor for medical advice

Allergy IN KIDS LIKE ASTHAMA, SKIN PROBLEMS LEADS TO HEART PROBLEMS IN FUTURE


SUMMER HOT - ICE CUBES BEAUTY TIPS IN TELUGU


REGINA HOT HOT CINE CHIT CHAT


DOLPHINS HEALTH THERAPY


BEAUTINESS OF WOMEN AROUND THE WORLD


SIMPLE TIPS IN TELUGU FOR CASH SAVINGS FOR FUTURE USE


AMAZING PIX SPIDER MOON


USE SMALL CIRCLE PIECES OF TOMATO KEERA DOSAKAYA IN REFRIGERATOR GIVES RELIEF TO EYES


BRIEF ARTICLE ABOUT 15-year-old Jhanvi Behal - Jhanvi Behal is a child prodigy who had also received a letter of appreciation from Prime Minister Narendra Modi


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...