ఈ బ్లాగ్ లో పోస్ట చేయబడిన అన్నీ రకాల వంటలు, టిప్స్ సలహాలు కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కొసమే వాటిని ఉపయోగించే ముందు వాటికి సంబందించిన వారి మరియు డాక్టర్ సలహా తీసుకొని ఉపయోగించ మనవి.

Search This Blog

TWW FOLLOWERS

BIOGRAPHY OF BOLLYWOOD LEGENDARY STAR, ALL ROUNDER, ACTION HERO - DHARMENDRA IN TELUGU


EXPERTS ANALYSIS ABOUT - DEPRESSION PROBLEM


BRIEF BIOGRAPHY ABOUT DR.ADDHEPALLI RAMMOHANA RAO


GOD AND HUMANITY - TELUGU DEVOTIONAL ARTICLE


INFORMATION ABOUT 18 FEET LORD Hanuman at Suchindram - TRADITION TO USE BUTTER FOR PUJA TO HANUMAN TAIL18' Hanuman at Suchindram

Suchindrum temple is 11 km from Kanyakumari city and 7 km from Nagarcoil town. This Suchindram town situated in the Southern most district of Kanyakumari in Tamil Nadu State, India. It is approximately 85 kms from Trivandrum city, the Capital of Kerala.

. Busses ply from Thirunelveli, Kanyakumari and Trivandram. The nearest railway station is Nagarkoil on the Trivandrum - Kanyakumari section of the Southern Railway.

The entrance tower to this temple is visible from a distance as it rises majestically for 134 feet. The face of the tower is covered with sculptures and statues from Hindu mythology. There is a covered area in front of the main entrance and the entrance itself is about 24 feet high with a beautifully carved door. There is only one corridor running along the outer wall of the temple with many shrines and mandapams scattered in the inner area. This temple attracts both Vaishnavites and Saivites in large numbers. About 30 shrines to various deities within the temple complex, the large Lingam in the sanctum, the idol of Vishnu in the adjacent shrine. The large idol of Hanuman ( depicting 'VISUWAROOPAM) at a height of about 18' at the Eastern end of the Northern corridor is the main attraction.

This temple represents almost all the deities of the Hindu pantheon. Visitors who.come to visit Rock Memorial at Kanyakumari, make a point to visit this temple also because of its proximity.

LONDON EYE - TELUGU POETRY


ARTICLE ABOUT AEROBIC RICE - NEW NATURAL WAY OF FARMING AGRICULTURE


TIPS 2 FARMERS BY EXPERTS IN CULTIVATING MANGO, TAMOTO, REGU, GULABI ETC


WELCOME TO TELUGU NEW YEAR


LATEST POWER BANKS AVAILABLE IN MARKET - TIPS 2 PURCHASE HIGH QUALITY AND HIGH SECURITY POWER BANKS AVAILABLE IN THE MARKET IN OCT-NOV 2016LEGENDARY INDIAN CINE ARTIST DR.N.T.RAMA RAO


DEEPAVALI DEEPALA MUGGULULOVE WITH MANAGER
LORD SRI KRISHNA - TELUGU SUKTHULU


BRIEF BIOGRAPHY OF SRI DEVULAPALLI


BEAUTIFUL SWAN KUNDAN RANGOLI ARTLOVELY ARTISTIC BIRDS CANVAS RANGOLI ART


HUGE DOWRY SHEAF DEARCLASSIC VILLAGE ART


MUMMY DROP SPOONS AND PLATE, PAPA IS HOME


SHUNTING WIFE VERY DANGER GURU2000 LIKES 3000 SHARES WOW


READY MADE STONES DECORATED KUNDAN RANGOLI ART


DEEPAVALI LAMPS DECORATION MUGGULU
A PRETTY LADY PAINTING


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...