ఈ బ్లాగ్ లో పోస్ట చేయబడిన అన్నీ రకాల వంటలు, టిప్స్ సలహాలు కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కొసమే వాటిని ఉపయోగించే ముందు వాటికి సంబందించిన వారి మరియు డాక్టర్ సలహా తీసుకొని ఉపయోగించ మనవి.

Search This Blog

TWW FOLLOWERS

TEA COFFEE - ROAD SIDE CHEAP FOOD - SWEETS - DANGER TO HEALTH


COUGH SYMPTOMS - CAUSES - PERMANENT SOLUTION


CHALI KALAM RANGULA MUGGULU


CHALI PULI PANJAA - BE ALERT AND HEALTH CARE TIPS TO GAIN PROTECTION FROM COOL COOL WINTER


Thiruppavai - FULL STORY OF Thiruppavai GODHADEVI


The Tiruppavai is a collection of thirty stanzas in Tamil written by Andal also Nachiyar, in praise of the Lord Perumal,. It is part of Divya Prabandha, a work of the twelve Alvars, and is important in Tamil literature

3D GRAPHIC STYLED RANGOLI ART


DAILY CYCLING HEALTH BENEFITS


ALL TIME BEAUTY AISHWARYA RAI
Paralysis VS fish


HEALTH BENEFITS WITH BANANAS


DRY FRUIT SELECTION HEALTH TIPS


BAD SMELL - MOUTH CARE HEALTH TIPS IN TELUGU


Swamiye saranam Ayyappa


HOW TO ATTAIN FULL USAGE OF YOUR MEMORY POWER TIPS FOLLOWS


SUKTHULU - TELUGU GOOD WORDS


Symptoms of Hormone Imbalance - permanent solution with HOMEO MEDICINE


PERMANENT HEALTH SOLUTIONS TO Psoriasis BY DR PUJARI RAVI KUMAR


DR VARDHAN PERMANENT BACK PAIN HEALTH SOLUTIONS IN TELUGU


ALLAM ZINGER GINGER HEALTH TIPS


DR T.L.SRINIVAS KNEE PROBLEMS - AYURVEDIC HEALTH TIPS


LARGE INTESTINE CANCER - HEALTH TIPS


GURU GEETHA TELUGU MESSAGES


Pathinettampadi (18 divine steps) to the sanctum sanctorum of lord ayyappa


Pathinettampadi (18 divine steps) to the sanctum sanctorum is divine in all aspects. Every Ayyappa devotee, before he sees the Sanctum Sanctorum, has to lay his footsteps over eighteen sacred steps. Initially the 18 steps were made of granite. It was later covered with Panchaloha (a special composition of gold, silver, copper, iron and tin), in the year 1985 to prevent it from deterioration. Pilgrims initiate their ascent up the Pathinettam Padi by placing their right foot on the first step. As per the tradition, only those who undertake the penance for 41 days and those who carry the irumudi on their head are allowed to use the steps.

The first five steps symbolise the five human senses (Panchendriyas) i.e. visual (vision), auditory (hearing), olfactory (smell), gustatory (taste) and tactile (touch). These signify the `mortal’ nature of one’s body. The next eight steps symbolise the eight Ashtaragas viz, Kama, Krodha, Lobha, Moha, Madha, Maltsarya, Asooya, Dhumb (Love, Anger, Avarice, Lust, Pride, Unhealthy Competition, Jealousy and Boastfulness). The next three steps stand for three Gunas or Thrigunas (nature-born qualities) i.e. Satva, ( perspicuity, discernment) , Rajas (activity, enjoyment) and Thamas (inactivity, stupor). The last two steps represent Vidya (Knowledge) and Avidya (Ignorance).

It is assumed that after climbing up these eighteen steps reverently, one symbolically detaches oneself from all the worldly ties that bind one physically and mentally to the world. It is only then that a person will be in a receptive condition to be ‘one’ in consonance with the concept of ‘The Ultimate Creator’.
The above are the most prevalently accepted version of the significance of the Holy 18 steps. Other versions are as follows: Ayyappa was a master of 18 weapons and the steps signify these. Ayyappa before merging into the idol at the Sanctum Sanctorum, surrendered his 18 weapons, one at each step of Pathinettam Padi.

A TRIBUTE TO LEGENDARY WOMEN OF RAMAHENDRAVARAM - RAJAHMUNDRY - BATTHULA KAMAKSHAMMA GARU


TELUGU KIDZ MORAL STORIES - UPADESAM - ABOUT A SAGE AND THE SNAKELinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...