ఈ బ్లాగ్ లో పోస్ట చేయబడిన అన్నీ రకాల వంటలు, టిప్స్ సలహాలు కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కొసమే వాటిని ఉపయోగించే ముందు వాటికి సంబందించిన వారి మరియు డాక్టర్ సలహా తీసుకొని ఉపయోగించ మనవి.

Search This Blog

TWW FOLLOWERS

Navya May 15th 2013Navya May 15th 2013 Magazine,Nithya menan cover page Magazine andhrajyothi weekly navya, 

thanks to www.andhraebooks.com

Rene Goscinny and Albert Uderzo, "Asterix in Britain"

Publisher: Orion | ISBN: 0752866192 | edition 2004 | PDF | 45 pages | 12,43 mb

Download

http://onmirror.com/bjldzdyhmtxx/0752866192.pdf.html

http://longfiles.com/hb7396zkeios/0752866192.pdf.html

A Gift of Fire: Social, Legal, and Ethical Issues for Computing Technology, 4th Edition

2012 | ISBN-10: 0132492679 | 496 pages | PDF | 3 MB

A Gift of Fire: Social, Legal, and Ethical Issues for Computing Technology, 4e is ideal for courses in Computer Ethics and Computers and Society. It is also a useful reference for computer science professionals or anyone interested in learning more about computing technology and its overarching impact.

Download

http://onmirror.com/6nax7y4tap6e/0132492679_Fire.pdf.html

http://longfiles.com/r9wnn0r8fhrx/0132492679_Fire.pdf.html

Holistic Beauty from the Inside Out: Your Complete Guide to Natural Health, Nutrition, and Skincare

English | ISBN: 1609804619 | 2013 | EPUB | 288 pages | 3,2 MB

Celebrated author of The Green Beauty Guide Julie Gabriel presents a comprehensive yet simple book that brings all four corners of the natural beauty paradigm together: natural skincare, holistic nutrition, stress-relief, and healthy lifestyle. A holistic nutritionist, Gabriel teaches her reader how to 'eat yourself beautiful' using building blocks from a wholesome diet, and as a long-time beauty writer and editor, reveals why beauty-boosting changes to our everyday lifestyles are essential in helping us to discover the allure we are looking for.

Download

http://onmirror.com/xlcrwc3rwlss/Holistic_Beauty_from_the_Inside_Out.epub.html

http://longfiles.com/mi5szgvxlwxb/Holistic_Beauty_from_the_Inside_Out.epub.html

Writing as Enlightenment: Buddhist American Literature Into the Twenty-First Century

Published: 2011-08-01 | ISBN: 1438439202, 1438439199 | PDF | 193 pages | 3 MB

This timely book explores how Buddhist-inflected thought has enriched contemporary American literature. Continuing the work begun in The Emergence of Buddhist American Literature, editors John Whalen-Bridge and Gary Storhoff and the volume's contributors turn to the most recent developments, revealing how mid-1970s through early twenty-first-century literature has employed Buddhist texts, principles, and genres.

Download

http://onmirror.com/uzxnyhtt93c2/2013-05-11-50.zip.html

http://longfiles.com/269ted4ebv98/2013-05-11-50.zip.html

Ayurveda For Dummies (For Dummies (Psychology & Self Help))

Publisher: F. D. | ISBN: 1118306708 | 2013 | PDF | 291 pages | 7.4 MB

Rebalance your mind, body and spirit the natural way!
Ayurveda is an ancient system of prevention and treatment of illness by maintaining balance in the body, mind, and spirit according to your individual body type.
Ayurveda For Dummies provides you with a comprehensive introduction to this area of complementary medicine, considering the origins and history of Ayurveda as well as practical guidance on utilizing the correct balance of nutrition and exercise, herbal remedies, yoga, and Ayurvedic massage to treat ailments and maintain a healthy, happy lifestyle.

Download

http://onmirror.com/2teei5vlxt0f/11183gfxdfhdfh06708.pdf.html

http://longfiles.com/q42fe03edu0w/11183gfxdfhdfh06708.pdf.html

The Big Book of Desserts and Pastries: Dozens of Recipes for Gourmet Sweets and Sauces

English | ISBN: 1620870509 | 2013 | EPUB | 160 pages | 18 MB

A delicious range of gourmet treats you can make in your own kitchen!
Cookbook author and professional pastry chef Claes Karlsson has gathered together delicious recipes for his very best cakes, pastries, cookies, and puddings. All of these treats are equally well-suited for a fancy party or rounding off a simple coffee break. Ranging from the divinely simple to the stunningly sophisticated, the sweets in The Big Book of Desserts and Pastries will become your go-to recipes for every occasion!

Download

http://onmirror.com/672jsv5wlu7t/1620870509.epub.html

http://longfiles.com/v0m2lmxiad0j/1620870509.epub.html

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...