ఈ బ్లాగ్ లో పోస్ట చేయబడిన అన్నీ రకాల వంటలు, టిప్స్ సలహాలు కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కొసమే వాటిని ఉపయోగించే ముందు వాటికి సంబందించిన వారి మరియు డాక్టర్ సలహా తీసుకొని ఉపయోగించ మనవి.

Search This Blog

TWW FOLLOWERS

THINKING HAPPINESS

THINKING HAPPINESS
Think of the things that make you happy,
Not the things that make you sad;
Think of the fine and true in mankind,
Not its sordid side and bad;
Think of the blessings that surround you,
Not the ones that are denied;
Think of the virtues of our friendships,
Not the weak and faulty side;
Think of the gains you've made in business,
Not the losses you've incurred;
Think of the good of you that's spoken,
Not some cruel, hostile word;
Think of the days of health and pleasure,
Not the days of woe and pain;
Think of the days alive with sunshine,
Not the dismal days of rain;
Think of the hopes that lie before you,
Not the waste that lies behind;
Think of the treasure you have gathered,
Not the one you've failed to find;
Think of the services you may render,
Not of serving alone;
Think of the happiness of others,
And you will find your own !

-- ROBERT E. FARLEY

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...