ఈ బ్లాగ్ లో పోస్ట చేయబడిన అన్నీ రకాల వంటలు, టిప్స్ సలహాలు కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కొసమే వాటిని ఉపయోగించే ముందు వాటికి సంబందించిన వారి మరియు డాక్టర్ సలహా తీసుకొని ఉపయోగించ మనవి.

Search This Blog

TWW FOLLOWERS

HASTAMU NANDALI PRADHANA REKHALUహస్తము నందలి ప్రధానరేఖలు 

1) జీవితరేఖ(ఆయురేఖ)
2) శిరోరేఖ (బుద్ధిరేఖ)
3) హృదయరేఖ
4) ధనరేఖ
5) రవిరేఖ
6) ఆరోగ్యరేఖ
7) వివాహరేఖ
8) సంతానరేఖ
9) కుజరేఖ
10) కంకణరేఖ
11) శుక్రవంకరేఖ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...