ఈ బ్లాగ్ లో పోస్ట చేయబడిన అన్నీ రకాల వంటలు, టిప్స్ సలహాలు కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కొసమే వాటిని ఉపయోగించే ముందు వాటికి సంబందించిన వారి మరియు డాక్టర్ సలహా తీసుకొని ఉపయోగించ మనవి.

Search This Blog

TWW FOLLOWERS

CHECK YOUR GRANDSON WEIGHT MADAM

తగ్గిన తూకం* జోక్
సుభద్రమ్మ విసురుగా శ్రీకృష్ణా స్వీట్స్ వారి కొట్టులోకి అడుగుపెట్టింది. తన వెనకాలే వచ్చిన మనవడిని,
"బోసూ, నీకు ఇందాక స్వీట్స్ కట్టిచ్చింది ఎవరో చూపించరా" అంది.
వాడు అక్కడున్న వారిలో అతి బక్కగా ఉన్న ఓ కుర్రాడిని చూపించాడు, సుభద్రమ్మ వాడి మీదకు వెళ్ళి అరిచింది.
"ఏరా, ఇందాక నీ కొట్లో మూడు కేజిలు పీచు మిఠాయి, రెండు కేజీలు కారబ్బూందీ పట్రమ్మని నా మనవడిని పంపిస్తే, పసివాడికి తెలీదని రెండు కేజీలు పీచు మిఠాయి, ఒక కేజీ బూందీ కట్టి పంపిస్తావా? మర్యాదగా మిగతాది కట్టివ్వు?"
పాపం ఆ బక్క చిక్కిన కుర్రోడు, వినయంగా జవాబిచ్చాడు,
"అమ్మా! ఒక్కసారి మీ పిల్లాడి బరువు కూడా చూడండి"

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...