ఈ బ్లాగ్ లో పోస్ట చేయబడిన అన్నీ రకాల వంటలు, టిప్స్ సలహాలు కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కొసమే వాటిని ఉపయోగించే ముందు వాటికి సంబందించిన వారి మరియు డాక్టర్ సలహా తీసుకొని ఉపయోగించ మనవి.

Search This Blog

TWW FOLLOWERS

RUNNING COMMENTARY

వ్యాఖ్యాత* జోక్
శోభనం గదిలోకి పాలగ్లాసుతో ఎంటరయ్యింది రాధ.
మంచం మీద కూర్చుని ఆమె కోసం ఎదురు చూస్తున్న పెళ్ళికొడుకు ఆమెని చూడగానే హుషారుగా అరుస్తూ ఇలా అనసాగాడు.
"రాధ పాలగ్లాసుతో గదిలోకి అడుగుపెట్టింది. ఆమె చీర వెన్నెల్లా తెల్లగా మెరిసిపోతూ ఉంది... ఆమె బుగ్గలు సిగ్గుతో ఎరుపెక్కాయ్... ఆమె మెల్లగా మంచం సమీపిస్తూ ఉంది... మంచం దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది...వచ్చేస్తుంది... వచ్చేస్తుంది..." "ఏంటండీ...ఎందుకలా అంటున్నారు...?" కంగారు పడిపోతూ అంది రాధ.
"నేను క్రికెట్ మ్యాచ్ లు జరిగేటప్పుడు రన్నింగ్ కామెంట్రీ చెప్తుంటాలే...!!" సిగ్గుపడుతూ అన్నాడు పెళ్ళికొడుకు.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...