ఈ బ్లాగ్ లో పోస్ట చేయబడిన అన్నీ రకాల వంటలు, టిప్స్ సలహాలు కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కొసమే వాటిని ఉపయోగించే ముందు వాటికి సంబందించిన వారి మరియు డాక్టర్ సలహా తీసుకొని ఉపయోగించ మనవి.

Search This Blog

TWW FOLLOWERS

CUT OF WAR

బల పరిక్ష* జోక్
ఒంటి మీద చిన్ని చిన్న చిన్న గాయాలతో కనిపించిన వెంకయ్యను అడిగాడు శివానందం.
"ఏమైంది...? ఈ దెబ్బలన్నీ ఏంటి?"
"నిన్న కాస్త పనుండి పట్టణం వెళ్ళాను. అక్కడ ఒక పెద్ద తాడును ఒకవైపు పదిమంది, ఇంకొక వైపు పదిమందీ పట్టుకుని లాగుతున్నారు. వాళ్ళు తెంపుతున్నారేమో అనుకున్నాను. ఇంతకూ అది బలాబలాలు తేల్చుకునే ఆటంట..."
"మరి నువ్వేం చేశావ్...?"
"వాళ్ళకు తెంపడానికి సాయం చేద్దామని నా చేతిలో వున్న చాకుతో ఆ తాడు మధ్యన కోసేశాను. వాళ్ళంతా వెనక్కిపడి నడుములు విరగ్గొట్టుకున్నారు. దాంతో వాళ్ళంతా నా మీద పడ్డారు..." చెప్పాడు వెంకయ్య.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...