ఈ బ్లాగ్ లో పోస్ట చేయబడిన అన్నీ రకాల వంటలు, టిప్స్ సలహాలు కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కొసమే వాటిని ఉపయోగించే ముందు వాటికి సంబందించిన వారి మరియు డాక్టర్ సలహా తీసుకొని ఉపయోగించ మనవి.

Search This Blog

TWW FOLLOWERS

EATING CHEWING GUM SIR JI

కాస్త గట్టిగా మాట్లాడండి! జోక్*
చంద్రం వయసులో పెద్దాయన. తనకు ఎదురుగా కూర్చున్న వ్యక్తి చాలా సేపటి నుంచి తనతో ఏదో మాట్లాడుతున్నట్లు అనిపించి "బాబూ! మీరు చాలా సేపట్నుంచీ ఏదో మాట్లాడుతున్నారు. కానీ నాకొక్కముక్కా వినబడటం లేదు. కాస్త చెముడు గట్టిగా మాట్లాడండి" అన్నాడు.
ఎదురుగా ఉన్నాయన "నేను మీతో మాట్లాడటం లేదు. చూయింగ్ గమ్ నముల్తున్నా" అని జవాబిచ్చాడు.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...