ఈ బ్లాగ్ లో పోస్ట చేయబడిన అన్నీ రకాల వంటలు, టిప్స్ సలహాలు కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కొసమే వాటిని ఉపయోగించే ముందు వాటికి సంబందించిన వారి మరియు డాక్టర్ సలహా తీసుకొని ఉపయోగించ మనవి.

Search This Blog

TWW FOLLOWERS

DIE HARD

విష ప్రయోగం* జోక్

హరిబాబు, సుఖానందస్వామి దగ్గరకి వచ్చి మొర పెట్టుకున్నాడు,
"మా ఆవిడ దుర్గ నాకు విషమివ్వడానికి చూస్తోంది. నన్ను మీరే కాపాడాలి"
స్వామీజీ నమ్మలేనట్టు చూశారు.

"నిజమే స్వామీ, మీ మీద ఒట్టు" అన్నాడు హరిబాబు.

"సరే, నేను ఆమెతో మాట్లాడి, తరువాత నీకు ఏం చెయ్యాలో చెప్తాను అంతవరకూ ఆశ్రమంలో ఉండు" అన్నారు స్వామిజీ.

మూడు రోజులు గడిచాయి. స్వామీజీ హరిబాబుని పిలిచి చెప్పారు
"నేను నిన్న ఆమెని పిలిచి మూడు గంటలు మాట్లాడాను" ఒక్క క్షణం ఆగారు స్వామి. ఆలశ్యం తట్టుకోలేక హరి ఆతృతగా అడిగాడు,

"స్వామీ, మీకెమనిపించింది? నన్నేమి చెయ్యమంటారు?"

"నా సలహా విని విషం పుచ్చుకో"

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...