ఈ బ్లాగ్ లో పోస్ట చేయబడిన అన్నీ రకాల వంటలు, టిప్స్ సలహాలు కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కొసమే వాటిని ఉపయోగించే ముందు వాటికి సంబందించిన వారి మరియు డాక్టర్ సలహా తీసుకొని ఉపయోగించ మనవి.

Search This Blog

TWW FOLLOWERS

MEMORY LOSS

వీర గజనీ! జోక్

"డాక్టర్ గారూ... నాకు మతిమరుపు చాలా ఎక్కువైపోయిందండీ. కాస్సేపు క్రితం జరిగినవికూడా గుర్తుండటం లేదు... అన్నాడు రామం సైక్రియాటిష్ట్ తో.

"అలాగా... ఓ రెండు వారాలపాటు ఈ మందులు వాడండి" అంటూ ప్రిస్ర్కిప్షన్ రాసి రామం కి ఇచ్చాడు సైక్రియాట్రిష్ట్.

రామం వెళ్ళిపోతుంటే "నా ఫీజు ఇచ్చి వెళ్ళండి" అన్నాడు డాక్టరు.

"ఫీజా?... దేనికి?" అడిగాడు రామం.

"ట్రీట్ మెంట్ కి!" చెప్పాడు డాక్టర్ "ట్రీట్ మెంటా? ఎవరికి?!" ఆశ్చర్యంగా అడిగాడు రామం.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...